«Δεν πήρα ποτέ διατροφή από τον πρώην άνδρα μου, ενώ θα έπρεπε. Τώρα τι κάνω;»

«Δεν πήρα ποτέ διατροφή αν και υπάρχει συμφωνητικό που υποχρεώνει τον πατέρα του γιου μου να πληρώνει. Ξαναπαντρεύτηκε, εγώ όχι. Τώρα ο γιος μου είναι ενήλικας. Πώς μπορώ να πάρω ό,τι ανήκει στο γιο μου; Έχει περιουσία ο πατέρας του.»

Μαμά Μαρία

Η απάντηση του δικηγόρου κου. Κλέαρχου Χριστοφή

Σύμφωνα με τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμο του 1990 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, προβλέπεται ότι με απόφαση και σχετική ρύθμιση από το Δικαστήριο, η υποχρέωση των γονέων για καταβολή διατροφής των τέκνων τους, είναι δυνατό να συνεχίσει και μετά την ενηλικίωση του τέκνου, στις περιπτώσεις όπου ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν τούτο, όπως σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας του τέκνου ή υπηρεσίας θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή φοίτησής σου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επαγγελματική σχολή.

Επομένως εάν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις/περιπτώσεις, τότε το ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα να ζητήσει καταβολή διατροφής από τους γονείς του. Στην προκειμένη περίπτωση ο δικαιούχος (και ως εκ τούτου Αιτητής) θα είναι το ίδιο το ενήλικο τέκνο. Δεν ισχύει, δηλαδή, ό,τι ισχύει στην περίπτωση ανήλικου τέκνου, όπου εκεί, ο δικαιούχος να ζητήσει διατροφή ως αιτητής, είναι ο γονέας με τον οποίο διαμένει το ανήλικο τέκνο.

Η διεκδίκηση διατροφών που δεν καταβλήθηκαν ενώ το τέκνο ήταν ήδη ανήλικο, είναι αρκετά δύσκολο να διεκδικηθούν στην απουσία σχετικού δικαστικού διατάγματος διατροφής του Οικογενειακού Δικαστηρίου.

***Οι πιο πάνω απαντήσεις δίδονται με την επιφύλαξη ότι τα γεγονότα τα οποία μας έχουν προσκομιστεί είναι περιορισμένα και ως εκ τούτου οι πιο πάνω απαντήσεις έχουν μια πιο γενική φύση.

Ε & Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΕΠΕ

Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι

legal@economideslegal.com

Tηλ: +357 25866480