«Μπορεί η απόφαση δικαστηρίου για προσωρινή επικοινωνία πατέρα και ανήλικων παιδιών να γίνει μόνιμη;» – Ο δικηγόρος απαντά

Γεια σας. Με απόφαση δικαστηρίου έχει γίνει προσωρινή  μεταρρύθμιση επικοινωνίας πατέρα και ανηλίκων τέκνων. Είθισται η απόφαση της τακτικής αγωγής, που θα γίνει, να λαμβάνει υπόψη αυτή την μεταρρύθμιση και να γίνει μόνιμη ή μπορεί και να αλλάξει;

Μαμά Πέγκυ

Απαντούν οι εκπρόσωποι του νομικού οίκου Ε & Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ

Μια προσωρινή ρύθμιση επικοινωνίας πατέρα με τα ανήλικα τέκνα του, δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο και ούτε καταλυτική για την τελική έκβαση της υπόθεσης. Συνεπώς μια προσωρινή ρύθμιση δύναται να αλλάξει αναλόγως των δεδομένων και των περιστάσεων που θα τεθούν ενώπιον του δικαστηρίου, τα οποία και θα αξιολογήσει δεόντως και καθηκόντως.