Τι γίνεται όταν είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας αλλά δεν έχεις χρήματα για νομικές διαδικασίες; -Ο δικηγόρος απαντά

«Καλησπέρα. Υπάρχει κάποια δωρεάν νομική κάλυψη σε γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και δεν έχουν τα χρήματα να προχωρήσουν στα απαραίτητα ασφαλιστικά μέτρα και διαδικασίες διαζυγίου;»

Απαντούν οι εκπρόσωποι του νομικού οίκου Ε & Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ

Σύμφωνα με τον περί Νομικής Αρωγής Νόμο Ν. 165(I) του 2002 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι παρέχεται δωρεάν νομική αρωγή (βοήθεια) σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου όπως:

(α) διαδικασία που εγείρεται αναφορικά µε θέματα οικογενειακών σχέσεων µε βάση διατάξεις διμερών ή πολυμερών Συμβάσεων στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία ή

(β) διαδικασία που αφορά θέματα γονικής μέριμνας, διατροφής, αναγνώρισης τέκνου, υιοθεσίας, περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και οποιαδήποτε άλλη γαμική ή οικογενειακή διαφορά.

Περαιτέρω σύμφωνα με τον αναφερόμενο Νόμο, πρόσωπο που ενδιαφέρεται για παροχή δωρεάν νομικής αρωγής, τότε πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο δικαστήριο και εάν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος, τότε μπορεί να εγκριθεί το αίτημα του και να παραχωρηθεί η δωρεάν νομική βοήθεια. Μεταξύ άλλων, στην εξέταση του αιτήματος για νομική αρωγή, εξετάζεται κατά πόσο με βάση κοινωνικοοικονομική έκθεση του Γραφείου Ευημερίας, η οικονομική κατάσταση του δεν του επιτρέπει να εξασφαλίσει νομική αρωγή, λαμβανομένων υπόψη των απολαβών του, πραγματικών και αναμενόμενων, οποιωνδήποτε άλλων εισοδημάτων, από εργασία ή άλλες πηγές, των εξόδων για τις βασικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του και άλλων υποχρεώσεων και αναγκών του·

Συνεπώς, η γυναίκα μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο και αφού εξεταστεί από τον αρμόδιο δικαστή τότε θα αποφασιστεί εάν πληροί ή όχι τις προϋποθέσεις για να της δοθεί η δωρεάν νομική αρωγή. Την αίτηση μπορεί να την εφοδιαστεί από το Πρωτοκολλητείο του Οικογενειακού Δικαστηρίου, όπου μπορεί και να αντλήσει περισσότερες λεπτομέρειες, όσον αφορά την επιλογή δικηγόρου που επιθυμεί η ίδια.