Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για μαθήματα ξένων γλωσσών και υπολογιστών

εκπαίδευση

Η Υπηρεσία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) ανακοινώνει τη διενέργεια εγγραφών για τη νέα σχολική χρονιά 2020-21.

Οι εγγραφές διενεργούνται στα κατά τόπους Κ.Ι.Ε., σε δύο φάσεις: α) 26/5/20 έως 25/6/20 και β) 1/9/2020 έως 9/9/2020.

Τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, παρέχουν σειρά απογευματινών/ βραδινών μαθημάτων σε μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων, καθώς και σε ενήλικες, τόσο σε αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα για ίσες ευκαιρίες μάθησης και συμβάλλοντας στη διά βίου εκπαίδευση.

Λειτουργούν παγκύπρια 46 K.I.E., τα οποία στεγάζονται σε δημόσια σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των Κ.Ι.Ε. http://www.moec.gov.cy/kie, στο σημείο «Κατάλογος Σχολείων».

Στα Κ.Ι.Ε. διδάσκονται:

Μαθήματα Ξένων Γλωσσών:

 • Αγγλικά (pre–junior από τη B΄ Δημοτικού)
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιταλικά
 • Ισπανικά
 • Ρωσικά
 • Τουρκικά (δωρεάν για Ελληνοκυπρίους)
 • Ελληνικά (δωρεάν για Τουρκοκυπρίους και αλλόγλωσσους που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,
 • Λογιστική,
 • Παγκύπριες Εξετάσεις,
 • Ενισχυτικά Μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου

Τα πιστοποιητικά των Κ.Ι.Ε. τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης από την Ε.Ε.Υ και την Ε.Δ.Υ., για τα μαθήματα/επίπεδα:

 • Αγγλικά (επίπεδα Ε6 – Ε7), Γαλλικά – Γερμανικά (επίπεδο Ε6) Πολύ καλή γνώση
 • Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά (επίπεδα Ε4 – Ε5) Καλή γνώση

Επίσης, προσφέρεται η ευκαιρία για προετοιμασία για εξωτερικές εξετάσεις στα μαθήματα:

 • Αγγλικά: IGCSE – IELTS
 • Γαλλικά: DELF
 • Λογιστική: LCCI
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: ECDL

Τα K.I.E. λειτουργούν υπό την ευθύνη της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και επιτελούν έργο κοινωνικό, με τις παροχές και απαλλαγές διδάκτρων και μειώσεις διδάκτρων σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. Π.Ο.Π.Ο./Π.Ο.Π.) και τις υποτροφίες σε όλα τα μαθήματα γλωσσών, με βάση εκπαιδευτικά και οικονομικά κριτήρια.

Πληροφορίες για τη λειτουργία των Κ.Ι.Ε., τα προγράμματα σπουδών, τα δίδακτρα κ.λπ. παρατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cy/kie