Γραπτές Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Ξένων Γλωσσών: Πότε θα διεξαχθούν – Η επίσημη ανακοίνωση

Οι Γραπτές Εξετάσεις Απόκτησης Πιστοποιητικού Διάφορων Επιπέδων Γλωσσών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στις 25/4/2020 και αναβλήθηκαν, θα διεξαχθούν το Σάββατο 18 Ιουλίου 2020, σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων αναφέρει ότι λόγω της αναβολής αυτής, δίνεται η δυνατότητα σε νέους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής.

Σημειώνει ότι οι Γραπτές Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα αφορούν στα πιο κάτω επίπεδα:

 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας          (Επίπεδο Γ2)
 • Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας   (Επίπεδο Γ1)
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας             (Επίπεδο Β2)
 • Άριστη Γνώση Ελληνικής Γλώσσας        (Επίπεδο Γ2)

  Αναφέρει ότι σκοπός των εξετάσεων αυτών είναι η πιστοποίηση επάρκειας στην αντίστοιχη γλώσσα και επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

  Προσθέτει ότι επιτυχών στις εξετάσεις αυτές θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει βαθμολογία στη γραπτή εξέταση τουλάχιστον 50%.

  Σημειώνει ότι οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν σε χώρους που θα ανακοινωθούν μετά τη συγκέντρωση των αιτήσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων και ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην εξέταση θα σταλούν έγκαιρα με προσωπική επιστολή στον κάθε υποψήφιο ξεχωριστά.

  Πού πρέπει να κάνετε τις αιτήσεις σας

  Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι νέες αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση Μεγάρων 23 Στρόβολος, 2032 Λευκωσία, από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00.

  Σημειώνει ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές σε καμιά περίπτωση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στη διεύθυνση www.moec.gov.cy/ypexams (Υπηρεσία Εξετάσεων-Έντυπα).

  Αναφέρει, επίσης, ότι όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής για τις γραπτές εξετάσεις της 25ης Απριλίου 2020 δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση και θα ενημερωθούν γραπτώς για την ώρα και τον τόπο εξέτασης στις αρχές Ιουλίου 2020.

  Σημειώνει, τέλος, ότι όσοι αιτητές δεν λάβουν γραπτή ενημέρωση μέχρι τις 10/7/2020, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στα τηλέφωνα 22582900, 22582904, 22582929.

  (ΚΥΠΕ/ΔΝ/ΓΧΡ)