Γονείς, προσοχή: Αν έχετε αυτά τα ρούχα και παιχνίδια, ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε

Αν έχετε αυτά τα ρούχα και παιχνίδια, ΜΗΝ τα χρησιμοποείτε

Παιχνίδια και ρούχα που ενέχουν κινδύνους για τα παιδιά εντοπίστηκαν στην αγορά, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα Safety Gate RAPEX.

Ειδικότερα πρόκειται για τα παρακάτω προϊόντα:

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση
που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα
επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από τα οποία τα έχουν
προμηθευτεί και παράλληλα να την ενημερώσουν σχετικά.