«Τι γίνεται με την διατροφή μετά το διαζύγιο όταν τα παιδιά κλείσουν τα 18;»: Ο δικηγόρος απαντά

«Όταν δίνεις διατροφή σε 2 παιδιά, τα οποία είναι αδέλφια (15 κ 17 ετών) και η διατροφή είναι 400 ευρώ και για τα 2 μωρά, όταν το μεγάλο κλείσει τα 18 του χρόνια, αυτόματα δίνεις το μισό της διατροφής για το άλλο;»

Μαμά Στάλω

 Απαντούν οι εκπρόσωποι του νομικού οίκου Ε & Γ Οικονομίδης ΔΕΠΕ

Όχι δεν δίνεις το άλλο μισό αυτόματα στο άλλο παιδί. Με την ενηλικίωση του τέκνου, το μέρος της διατροφής που του αναλογεί, παύει να ισχύει και δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταβολής του. Συνεπώς εάν τα €400 είναι εξίσου μοιρασμένα και στα δύο παιδία, τότε με την ενηλικίωση του ενός τέκνου, η υποχρέωση καταβολής διατροφής στο ανήλικο τέκνο θα ανέρχεται μόνο στο μισό μέρος που αφορά το ανήλικο, δηλαδή €200.

Με απόφαση και σχετική ρύθμιση από το Δικαστήριο, η υποχρέωση των γονέων για διατροφή είναι δυνατό να συνεχίσει και μετά την ενηλικίωση του τέκνου, στις περιπτώσεις όπου ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν τούτο, όπως σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας του τέκνου ή υπηρεσίας θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή φοίτησής του σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επαγγελματική σχολή. Στην περίπτωση που ισχύει κάτι τέτοιο, τότε το ίδιο το ενήλικο τέκνο δύναται να αιτηθεί από το δικαστήριο να εκδοθεί σχετικό και ανάλογο διάταγμα διατροφής.