«Πότε σταματά η καταβολή διατροφής για τα παιδιά;»

«Διατροφή δίνεται μέχρι τα 18 των παιδιών ή συνεχίζεται και μετά; Τι γίνεται αν τα παιδιά κλείνουν 18 και ακόμα πηγαίνουν σχολείο;»

Μαμά Ελένη

Απαντά η Μελίνα Διονυσίου

Director / Legal Consultant to Corporate & Banking Dept. @ TOTALSERVE MANAGEMENT LIMITED

Η υποχρέωση καταβολής διατροφής ανήλικου τέκνου, σταματά αυτόματα με την συμπλήρωση του έτους ενηλικίωσης του, το οποίο σήμερα είναι καθορισμένο στο 18ο έτος.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμου του 1990 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, προβλέπεται ότι με απόφαση και σχετική ρύθμιση από το Δικαστήριο, η υποχρέωση των γονέων για καταβολή διατροφής των τέκνων τους, είναι δυνατό να συνεχίσει και μετά την ενηλικίωση του τέκνου, στις περιπτώσεις όπου ειδικές περιστάσεις επιβάλλουν τούτο, όπως σε περίπτωση ανικανότητας ή αναπηρίας του τέκνου ή υπηρεσίας θητείας του στην Εθνική Φρουρά ή φοίτησής σου σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή επαγγελματική σχολή.

Επομένως, εάν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις/περιπτώσεις, τότε το ενήλικο τέκνο έχει δικαίωμα να ζητήσει καταβολή διατροφής από τους γονείς του. Στην προκειμένη περίπτωση ο δικαιούχος (και ως εκ τούτου Αιτητής) θα είναι το ίδιο το ενήλικο τέκνο. Θα πρέπει, δηλαδή, το ίδιο το τέκνο να καταχωρήσει νέα αίτηση στο Οικογενειακό Δικαστήριο, ούτως ώστε να εξεταστεί, το κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση διατάγματος διατροφής και μετά την ενηλικίωση.