Στοιχεία σοκ: Υπό την απειλή της φτώχειας το 19% των παιδιών στην Κύπρο

Στοιχεία σοκ: Υπό την απειλή της φτώχειας το 19% των παιδιών στην Κύπρο

Το 2020, το 24,2% των παιδιών (κάτω των 18 ετών) στην ΕΕ διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε σύγκριση με το 21,7% των ενηλίκων (18–64) και το 20,4% των ηλικιωμένων (65 ετών και άνω) σύμφωνα με την Eurostat.

Σε ότι αφορά την Κύπρο ειδικά, το ποσοστό των παιδιών κάτω των 18 που διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού έφτασε στο 19%.

Ποσοστό 16,1% ατόμων της ηλικιακής ομάδας 18 – 64 βρέθηκαν επίσης ενώπιον του κινδύνου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ενώ σε ότι αφορά τους ηλικιωμένους άνω των 64 ετών, το ποσοστό αυτό έφτασε τα 22.5%.

Συνολικά στην Κύπρο ποσοστό 17.6% του πληθυσμού βρέθηκε να κινδυνεύει το 2020 από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Κύπρο αντιμέτωποι με τον ίδιο κίνδυνο βρέθηκαν 18,6% των γυναικών και 16,6% των ανδρών. Από το σύνολο των κυπριακών νοικοκυριών με παιδιά, 16% βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας, ενώ σε ότι αφορά τα κυπριακά νοικοκυριά χωρίς παιδιά, το ποσοστό φτάνει το 19.6%.

Οι μετρήσεις της Eurostat σε ότι αφορά την Κύπρο:

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ το 2020 περιελάμβαναν:

Ένταση εργασίας: το 71,9% του πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών που ζούσε σε νοικοκυριά πολύ χαμηλής έντασης εργασίας με εξαρτώμενα παιδιά διέτρεχε κίνδυνο φτώχειας.

Επίπεδο εκπαίδευσης: το 50,5% των παιδιών των οποίων το μορφωτικό επίπεδο των γονέων ήταν χαμηλό διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με το 7,7% των παιδιών των οποίων το μορφωτικό επίπεδο των γονέων ήταν υψηλό

Τύπος νοικοκυριού: νοικοκυριά που αποτελούνταν από ένα άτομο με εξαρτώμενα παιδιά (42,1%), μονοπρόσωπα νοικοκυριά (33,2%) και νοικοκυριά που αποτελούνταν από δύο ενήλικες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά (29,6 %) είχαν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικής αποκλεισμός;

Μεταναστευτικό υπόβαθρο: παιδιά με τουλάχιστον έναν γονέα με μεταναστευτικό υπόβαθρο διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε σχέση με τα παιδιά των οποίων οι γονείς ήταν και οι δύο γεννημένοι στη χώρα (32,9% έναντι 15,3%).

Συνθήκες διαβίωσης: Το 14,1% των νοικοκυριών που αποτελούνται από ένα άγαμο άτομο με εξαρτώμενα παιδιά είχε σοβαρές υλικές και κοινωνικές στερήσεις σε σύγκριση με το 7,5% όλων των νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά.

Τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο στη Ρουμανία, λιγότερο στη Σλοβενία και την Τσεχία

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ρουμανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (41,5%) το 2020, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία (36,2%), την Ισπανία (31,8%) και την Ελλάδα (31,5%).

Αντίθετα, η Σλοβενία (12,1%) και η Τσεχία (12,9%) είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά, μπροστά από τη Δανία (13,5%) και τη Φινλανδία (14,5%).

Διαβάστε επίσης:

Απόγνωση: Οικογένειες πωλούν τα κοριτσάκια τους για να μην πεθάνουν από την πείνα

Η φτώχεια αυξάνει τον κίνδυνο για ψυχολογικά και σωματικά προβλήματα στα παιδιά αλλά απωθεί τον αυτισμό

«Καραντίνα, ένα τούνελ χωρίς τέλος»: Παιδιά από την Κύπρο μίλησαν για το πώς βίωσαν την πανδημία