Προβλήματα στη λογοθεραπεία στα δημόσια σχολεία κατά το lockdown καταγγέλουν οι λογοπαθολόγοι

Ανησυχίες εκφράζει ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων αναφορικά με τους τρόπους παροχής λογοθεραπευτικής αγωγής στα δημόσια σχολεία, κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο καλούνται οι λογοπαθολόγοι που εργάζονται στα δημοτικά σχολεία να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους, καταπατά τόσο τα δικά τους δικαιώματα όσο και αυτά των παιδιών με τα οποία δουλεύουν παρεμβατικά.

Αναφέρουν ότι, τόσο κατά την 1η περίοδο εγκλεισμού κατά την περσινή σχολική χρονιά, όσο και κατά τη 2η περίοδο, οι λογοπαθολόγοι έχουν δεχθεί και συνεχίζουν να δέχονται έντονες πιέσεις από τους διευθυντές των σχολείων όπου εργάζονται για ανάρτηση υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Παράλληλα, προσθέτουν ότι αυτή η απόφαση είναι προβληματική, αφού το υλικό διέπεται από πνευματικά δικαιώματα και δεν είναι ιδιοκτησία τους, αλλά ακόμα κι αν τους ανήκει, το υλικό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από καταρτισμένα άτομα, διαφορετικά είναι απλά ένα φυλλάδιο.

Όσον αφορά τα παιδιά, αναφέρεται παράλληλα, το υλικό που αναρτάται στις ιστοσελίδες δεν μπορεί να είναι εξειδικευμένο για τον κάθε μαθητή, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η εξατομικευμένη έμφαση για ολοκλήρωση των στόχων του με βάση το Ατομικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΑΠΕ).

Επίσης, η επαναξιολόγηση των στόχων στο ΑΠΕ η οποία γίνεται τέλος Ιανουαρίου, σημειώνεται, δεν θα είναι εφικτή, αλλά ούτε και η αξιολόγηση νέων περιστατικών που αναμένουν απόφαση από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αποτέλεσμα να καταπατούνται τα δικαιώματα των παιδιών.

Όσον αφορά την τηλεκπαίδευση, αναφέρεται ότι σε πολλά σχολεία δεν υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος λογοθεραπείας, δεν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός, ή σύνδεση με διαδίκτυο. Σε έρευνα που έχει διεξάγει ο σύλλογος, το 64% των λογοπαθολόγων που απάντησαν δήλωσαν ότι δεν έχουν κατάλληλη αίθουσα και το 24% ότι δεν έχουν κατάλληλο Η.Υ.

Ο Σύλλογος Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, ενημερώνει ότι έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί στους γονείς η επιλογή να παίρνουν τα παιδιά τους στο δημοτικό σχολείο που φοιτούν για παροχή λογοθεραπείας σε ατομικές συναντήσεις (όπως ήδη γίνεται στα νηπιαγωγεία και ειδικά σχολεία), σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, διασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα των παιδιών για παροχή απαραίτητων υπηρεσιών (τουλάχιστον για τα παιδιά των τάξεων Α΄-Γ΄, όπως και σοβαρά περιστατικά), τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα (μάσκα, αποστάσεις, γάντια, απολυμάνσεις).

Ζητείται επίσης η άμεση βελτίωση/αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής όλων των σχολείων – αίθουσες λογοθεραπείας, η συνέχιση της τηλεκπαίδευσης όπου αυτό είναι εφικτό και η σύσταση ομάδας λογοπαθολόγων για δημιουργία εξειδικευμένου υλικού το οποίο θα χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους λογοθεραπευτές.