Οι μοναδικές δράσεις που διοργανώνουν τα σχολεία εν όψει της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού #BeActive είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προαγωγή του Αθλητισμού και της φυσικής δραστηριότητας σε όλη την Ευρώπη, το οποίο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά οφέλη της άσκησης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού για την υγεία των πολιτών της Κύπρου, συμμετέχει ενεργά, στηρίζει και προωθεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Εθνικό Συντονιστικό Φορέα #Be Active.

Με ειδικές εγκυκλίους καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και  Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να συμμετέχουν ενεργά, διοργανώνοντας δράσεις οι οποίες φέτος θα πρέπει να προγραμματισθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας που ισχύουν στις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.

Δράσεις για τη Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση

Ενδεικτικά, αναφέρονται πιο κάτω, σε συντομία, δράσεις τις οποίες θα διοργανώσουν οι σχολικές μονάδες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

  • Τετάρτη, 23/09/2020, διαλέξεις με θέματα γύρω από τη Φυσική Δραστηριότητα και τον Αθλητισμό.
  • Πέμπτη 24/09/2020, Δευτέρα 28/09/2020 και Τετάρτη 30/09/2020, καινοτόμες φυσικές δραστηριότητες με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα κάθε σχολείου/τμήματος.
  • Παρασκευή 25/09/2020, Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού #ESSD, με θέμα: «Ψυχική Υγεία και Αθλητισμός».
  • Τρίτη 29/09/2020, άσκηση στον εργασιακό χώρο για όλο το προσωπικό των σχολικών μονάδων

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της Μέσης Εκπαίδευσης, οπτικό υλικό κ.α. δείτε εδώ και εδώ και τηλεφωνήστε και καθώς και στα τηλέφωνα 22800764, 765, 798.

Πιο κάτω αναφέρονται σε συντομία, δράσεις τις οποίες θα διοργανώσουν σχολικές μονάδες Δημοτικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού:

  • BreakTimeActivePlay, παιγνίδια παιδαγωγικού-ψυχοκινητικού και συναισθηματικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων\
  • SportBrainBreaks, παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, θα λειτουργήσουν ως «Πρεσβευτές Αθλητισμού» και θα μοιραστούν με τους συμμαθητές τους τι τους αρέσει στο συγκεκριμένο άθλημα καθώς και τις εμπειρίες που απέκτησαν μέσα από τη συμμετοχή τους.
  • Πρωινό περπάτημα με εκπαιδευτικούς και παιδιά στο σχολικό περιβάλλον, η συγκεκριμένη δράση έχει σκοπό να φέρει κοντά εκπαιδευτικούς και παιδιά σε έναν κοινό τρόπο άσκησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης δείτε εδώ.