Νέοι κανονισμοί στα Δημοτικά σχολεία για βελτίωση της καθημερινότητας και της μάθησης

Νέοι κανονισμοί στα Δημοτικά σχολεία για βελτίωση της καθημερινότητας και της μάθησης
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) χαιρετίζει την ψήφιση κατά τη χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων των περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμών του 2024, οι οποίοι  στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας στα σχολεία μας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Σε ανακοίνωση του το ΥΠΑΝ αναφέρει πως με την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των εν λόγω Κανονισμών επιλύεται ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε για χρόνια το ΥΠΑΝ και το οποίο αφορά ουσιαστικά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των δημόσιων σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, αφού οι υφιστάμενοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης αναθεωρούνται πλήρως. Σημειώνεται ότι η διαδικασία για αναθεώρηση των Κανονισμών άρχισε από το 2016.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΝ, οι νέοι Κανονισμοί δίνουν λόγο και δικαιώματα στους μαθητές και στις μαθήτριες, ενώ ταυτόχρονα μέσα από συγκεκριμένα παιδαγωγικά μέτρα τους/τις βοηθούν να αναπτύξουν ορθή κοινωνική συμπεριφορά, να αναλάβουν ευθύνες και να γίνουν υπεύθυνα άτομα.

Με τους Κανονισμούς θεσμοθετούνται επίσης διαδικασίες αντιμετώπισης θεμάτων βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, σχολικού εκφοβισμού και παραβατικότητας και ρυθμίζονται θέματα αδικαιολόγητων απουσιών, ώστε να είναι ξεκάθαρη η υποχρέωση των γονέων για ανελλιπή φοίτηση των παιδιών τους. Επίσης, θεσμοθετείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός για κάθε τμήμα και το Μαθητικό Συμβούλιο, με στόχο την ανάπτυξη δημοκρατικού πνεύματος και συνεργασίας στα σχολεία.

Το ΥΠΑΝ τονίζει ότι οι νέοι Κανονισμοί εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας των δημόσιων σχολείων με τρόπο ώστε να αυξάνεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της σχολικής μονάδας, να βελτιώνεται το μαθησιακό κλίμα και τα μαθησιακά αποτελέσματα και να καλλιεργείται ο αλληλοσεβασμός, η αυτοπειθαρχία και η υπευθυνότητα των μαθητών/ριών και η θετική τους στάση προς το σχολείο και πως οι μαθητές/μαθήτριες συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων  σε θέματα που τους/τις αφορούν, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αντιπροσωπευτική συμμετοχή τους στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Τι θα επιτευχθεί

Επιπλέον το ΥΠΑΝ σημειώνει πως μέσα από τους νέους Κανονισμούς, αναβαθμίζεται η συμμετοχή των μαθητών/ριών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες (ετοιμασία ειδικού κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας, λήψη αποφάσεων για μαθητική ενδυμασία, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.), θεσμοθετείται η ύπαρξη και λειτουργία της Διευθυντικής Ομάδας, καθορίζονται με σαφέστερο τρόπο τα καθήκοντα των Διευθυντών, Βοηθών Διευθυντών, Διευθυντικής Ομάδας και Δασκάλων, βελτιώνεται το πλαίσιο εγγραφών και μετεγγραφών και θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγγραφή και επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών/ριών, καθορίζεται η ετοιμασία σχεδίου δράσης από κάθε σχολική μονάδα για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς με στόχο την αναβάθμιση της πολιτικής για αντιμετώπιση του εκφοβισμού, της παραβατικότητας και βίας στα σχολεία, θεσμοθετείται το Ενιαίο και Προαιρετικό Ολοήμερο Σχολείο, θεσμοθετείται το Θερινό Σχολείο, καθορίζονται παιδαγωγικά μέτρα ανάπτυξης κοινωνικής συμπεριφοράς, λαμβάνονται μέτρα για διασφάλιση της φοίτησης των παιδιών στο σχολείο, διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/ριών και θεσμοθετείται η αξιολόγηση του/της μαθητή/μαθήτριας με στόχο τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Το ΥΠΑΝ εκφράζει τις ευχαριστίες του στο τέως και νυν Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ  και στους Οργανωμένους Γονείς Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης καθώς μαζί με στελέχη της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης έλαβαν μέρος σε Επιτροπές που συγκροτήθηκαν και που συνέδραμαν στην ετοιμασία των Κανονισμών.

Ευχαριστίες εκφράζονται και προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για τις εποικοδομητικές τους εισηγήσεις καθώς και προς τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για την πολύτιμη συμβολή της. Τέλος το ΥΠΑΝ ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο και όλα τα Μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής για την πολύμηνη εργασία τους με σκοπό την προώθηση των νέων Κανονισμών, για την εποικοδομητική και αγαστή συνεργασία που είχαν με το Υπουργείο  και το πνεύμα κατανόησης που επέδειξαν σε όλες τις συνεδρίες της Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης

Γιατί ξέσπασε σε δάκρυα η Μαρίνα Σάττι στη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής;

Αισθητηριακή Δίαιτα: 25 πρακτικές λύσεις για παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές