Κατάκτηση χρονικής αλληλουχίας: Πώς θα βοηθήσουμε το παιδί να λέει σωστά τους χρονικούς προσδιορισμούς

Πολλά παιδιά και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μπερδεύουν τους χρονικούς προσδιορισμού, όπως το σήμερα με το αύριο και το πριν με το μετά.

Συχνά, οι γονείς ανησυχούν για τη συγκεκριμένη λεκτική συμπεριφορά των παιδιών τους, αλλά όπως λέει η Λογοπαθολογος – Λογοθεραπεύτρια, Άντρη Χαραλάμπους, όλα αυτά περιλαμβάνονται στην κατάκτηση της χρονικής αλληλουχίας.

Πώς θα βοηθήσουμε το παιδί μας να κατακτήσει τις χρονικές έννοιες;

Η χρονική ακολουθία/αλληλουχία είναι η διαδικασία της τοποθέτησης γεγονότων και ιδεών, σε μια λογική σειρά.
Η χρονική αλληλουχία θεωρείται σημαντική, αφού με αυτό τον τρόπο μοιράζουμε το χρόνο μας για το τι πρέπει να κάνουμε πρώτο, δεύτερο, και τελευταίο.

Το πρώτο και σημαντικό βήμα, είναι να αξιολογήσουμε αν το παιδί κατανοεί τις έννοιες «πρώτο – πρώτα», «μετά», «στη συνέχεια», «τελευταίο» κ.α. Αφού λοιπόν εκπαιδευτεί και κατανοήσει αυτές τις χώρο-χρονικές έννοιες, τότε περνάμε στην προσπάθεια δημιουργίας ιστοριών χρονικής αλληλουχίας.

Η σαφής και ξεκάθαρη οδηγία προς το παιδί, καθώς και η σταδιακή αύξηση της δυσκολίας, θα οδηγήσει στη γρήγορη επίτευξη του στόχου μας!