Η ευφυΐα του παιδιού είναι κληρονομική; Μία γενετίστρια εξηγεί και δίνει απαντήσεις

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, αν η γνωστική ικανότητα του παιδιού σας είναι κληρονομική ή οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες; Στην πραγματικότητα είναι ένα ισοδύναμο μείγμα γενετικών και περιβαλλοντικών επιρροών.

Οι γενετικές διαφορές στην νοημοσύνη είναι πιο πιθανό να έχουν περάσει από τη μητέρα στο παιδί παρά από τον πατέρα (συνεπώς μανούλες που διαβάζετε αυτό το άρθρο, να ξέρετε ότι έχετε δίκιο).

Μία γενετίστρια μοιράζεται μερικά χαρακτηριστικά για την προέλευση της ευφυΐας από γενετικούς ή άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως το κοινωνικο-οικονομικό στάτους και πώς αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν γενικότερα την διανοητική ικανότητα.

Τι είναι η ευφυΐα

Είναι δύσκολο να αποδοθεί ένας ακριβής ορισμός της έννοιας ευφυΐα, όμως γενικά η διανοητική ικανότητα αναφέρεται στην ικανότητα να μαθαίνει κανείς από τις εμπειρίες και να προσαρμόζεται στην αλλαγή περιβάλλοντος. Η γνωστική λειτουργία περιλαμβάνει τις ικανότητες αιτιολόγησης, σχεδιασμού και λύσης προβλημάτων, καθώς επίσης και την ικανότητα κατανόησης περίπλοκων ιδεών. Οι διαφορές της ευφυΐας βασίζονται τόσο σε γενετικούς, όσο και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες επιρροής. Η ανθρώπινη νοημοσύνη εξαρτάται από το τι μπορεί να επιτύχει ένα άτομο και τι πραγματικά επιτυγχάνει.

Υπάρχει γονίδιο ευφυΐας;

Μία σύντομη απάντηση είναι όχι. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο γονίδιο που καθορίζει την γνωστική λειτουργία στο σύνολό της. Η νοημοσύνη είναι ένα πολύπλοκο χαρακτηριστικό, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν πολύπλοκα αλληλόμορφα γονίδια και ένας αριθμός γονιδίων που συνεργάζονται για να προσδιορίσουν τον δείκτη ευφυΐας του ανθρώπου. Η γενετική της νοημοσύνης λέει μόνο ένα μέρος της ιστορίας του ατόμου. Αν και οι γενετικές παραλλαγές παίζουν σημαντικό ρόλο στο αν το άτομο έχει υψηλό IQ, γενετικές μελέτες δείχνουν ότι η γενική γνωστική ικανότητα επηρεάζεται επίσης από την κοινωνικο-οικονομική κατάστση και αν έχει δοθεί η δυνατότητα σε ένα άτομο να πετύχει τις δυνατότητές του.

Κληρονομείται η ευφυΐα;

Η γενικότερη νοημοσύνη υπάρχει σίγουρα στην οικογένεια. Μελέτες σε δίδυμα έχουν δείξει μία κληρονομικότητα στο IQ μεταξύ 53% και 70% και σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό είναι υψηλότερο. Είναι ενδιαφέρον ότι οι γενετικές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι ο δείκτης νοημοσύνης ενός παιδιού επηρεάζεται λιγότερο από τα γονίδια σε σχέση με τους ενήλικες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή τα παιδιά συνεχίζουν να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους και μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του εγκεφάλου.

Το «κληρονόμησα» από τη μαμά

Τα γονίδια που ελέγχουν τη γνώση είναι πολύ πιο πιθανό να κληρονομούνται από τη μητέρα, παρά από τον πατέρα, σύμφωνα με γενετικές έρευνες. Πολλά από τα αλληλόμορφα γονίδια που περιέχουν προσδιοριστές νοημοσύνης φέρονται στο Χ-χρωμόσωμα. Επειδή οι γυναίκες διαθέτουν δύο αντίγραφα του χρωμοσώματος, ενώ οι άνδρες ένα, είναι πιο πιθανό αυτά να κληρονομηθούν στα παιδιά.

Έχει σχέση η φυλή;

Γενετικές έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση της φυλής και της γενικής γνωστικής ικανότητας. Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός, ότι η φυλή είναι μία κοινωνική δομή και όχι κάτι που υπάρχει στο γονιδίωμα.

Οι παράγοντες του περίγυρου

Η γενετική παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς ένας άνθρωπος εκτελεί ένα τεστ νοημοσύνης, όμως τον δικό τους ρόλο παίζουν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. . Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση παίζει σημαντικό ρόλο στις ευκαιρίες που παρέχονται σε ένα άτομο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Οι πιθανότητες να αναπτυχθεί η νοημοσύνη κάποιου είναι απαραίτητες για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες.

Σκεφτείτε αυτό: Ένα άτομο που γεννιέται με τη γενετική προδιάθεση για μία μέση νοημοσύνη μπορεί να φτάσει ένα μέσο όρο IQ εάν μεγαλώσει με μια υγιεινή διατροφή και μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.

Ένας άλλος τρόπος να κατανοήσουμε πως οι επιδράσεις του περιβάλλοντος συμβάλλουν στην νοημοσύνη, είναι να σκεφτούμε έναν αθλητή. Σαφώς, τα κληρονομικά χαρακτηριστικά, όπως η δύναμη, η ευελιξία, το ύψος επηρεάζουν τις υψηλές επιδόσεις, ωστόσο αν δεν έχει πρόσβαση στους καλύτερους προπονητές, δεν μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από familyeducation.com