Επιμορφωτικό Διήμερο «Skills Clubs – Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα»

Ολοκληρώνεται σήμερα το επιμορφωτικό διήμερο «Skills Clubs-Δεξιότητες νέων για τον 21ο αιώνα», για εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης της Επαρχίας Πάφου με διοργανωτή το  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το British Council.
Σε χαιρετισμό του ο Πρώτος Λειτουργός Μέσης Εκπαίδευσης Πάφου Γιώργος Κουτσίδης ανέφερε πως η ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση, και μάλιστα σε συστηματική βάση, είναι προφανής. Η εκπαίδευση εκ των πραγμάτων αποτελεί, όπως είπε,  μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη διαδικασία, προσθέτοντας πως αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και, σε ό,τι αφορά τους νέους, στη συνολική διάπλαση της προσωπικότητάς τους.
Συντελεί, επίσης συνέχισε, στη διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών και αρχών με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη των νέων ανθρώπων στο σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
Επεσήμανε επίσης πως είναι πολύ σημαντικό όσοι κινούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης να αναζητούν διαρκώς τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Μέσα σ’ αυτό, ο εκπαιδευτικός, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπροσαρμόζει και να εμπλουτίζει τις ικανότητες που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες και ταυτόχρονα να διατηρεί τις πάγιες αξίες που είναι σύμφωνες με το λειτούργημά του, συμπλήρωσε.
Επεσήμανε ακόμη πως οι διδάσκοντες γίνονται οδηγοί, σύμβουλοι και διαμεσολαβητές.
Ο κ. Κουτσίδης σύμφωνα με τις νέες τάσεις, το σχολείο δεν πρέπει να λειτουργεί ως ένα κλειστό σύστημα. Θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να μετεξελιχθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε διαχειριστή της μαθησιακής και μορφωτικής διαδικασίας.
Για να επιτύχει ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του ως διαχειριστή της μάθησης, εκτός του ότι πρέπει να κατέχει σε βάθος το επιστημονικό αντικείμενο, πρέπει να διαθέτει και ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και αξιολόγησης.
Είναι βέβαιο και προκύπτει από όλα τα κείμενα αλλά και τις καλές πρακτικές ότι το σύγχρονο προφίλ του Ευρωπαίου εκπαιδευτικού θα πρέπει να αποτελεί συνέχισε,  σύνθεση του εκπαιδευτικού–επιστήμονα με άρτια θεωρητική κατάρτιση στο γνωστικό του αντικείμενο και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, του εκπαιδευτικού–παιδαγωγού και συμβούλου με ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και του εκπαιδευτικού–λειτουργού που επιτελεί μια κοινωνική αποστολή συντελώντας στην προσαρμογή και την ένταξη των νέων ατόμων στην υφιστάμενη πραγματικότητα.
H ενεργητική ακρόαση και ομιλία, η επίλυση προβλημάτων, η δημιουργικότητα και η ομαδική εργασία είναι βασικές δεξιότητες απαραίτητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα. Γι’ αυτό η παρέμβαση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε συνεργασία με το British Council να πραγματοποιήσει αυτή τη σειρά των επιμορφωτικών δράσεων προς τα στελέχη της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, απαραίτητη και άξια συγχαρητηρίων, κατέληξε.
Διαβάστε επίσης