Αχρείαστη η αναστάτωση για το μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) με ανακοίνωση την 1η Σεπτεμβρίου 2023, τονίζει πως θεωρεί αχρείαστη την όποια αναστάτωση γύρω το μάθημα της Αγωγής Υγείας-Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, η οποία, προσθέτει, πηγάζει από παραπληροφόρηση.

Στην ανακοίνωση το ΥΠΑΝ δηλώνει πως δεν έχει προβεί σε καμία αλλαγή που να σχετίζεται με το εν λόγω μάθημα, από το 2011 μέχρι σήμερα, διευκρινίζοντας ότι αυτό που άλλαξε είναι η ψήφιση σχετικής νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2022, που προνοεί την ένταξη του μαθήματος στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Λυκείου και των Τεχνικών Σχολών, αφού ήταν ήδη ενταγμένο στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Προδημοτικής, του Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου.

Περαιτέρω το ΥΠΑΝ σε ό,τι αφορά τη Δημοτική Εκπαίδευση, αναφέρει πως το μάθημα διδάσκεται και θα διδάσκεται όπως ακριβώς διδασκόταν εδώ και δώδεκα χρόνια, από το 2011, χωρίς καμμία αλλαγή και σημειώνει ότι ουδέποτε κατά τα δώδεκα αυτά χρόνια, υπήρξε οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα ή καταγγελία.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επίσης το ΥΠΑΝ αναφέρει ότι σκοπός του μαθήματος είναι η παιδαγωγικά ορθή αντιμετώπιση ζητημάτων υγιούς ζωής και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που αφορούν κυρίως στην αυτοπροστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση, στην ανάπτυξη υγιών σχέσεων και ορθών συμπεριφορών και στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της μηδενικής ανοχής στη βία και στον εκφοβισμό.

Προσθέτει ότι το μάθημα διδασκόταν και θα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του σχολείου, που έχουν ήδη δεχθεί και θα συνεχίσουν να δέχονται επιμόρφωση για το θέμα, όπως γινόταν τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Συνεχίζοντας διευκρινίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που θα διδάξουν στο Λύκειο και τις Τεχνικές Σχολές, μόνο για έξι διδακτικές περιόδους εντός του σχολικού έτους, τυγχάνουν περαιτέρω επιμόρφωσης.

Προσθέτει ότι το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ετοιμαστεί, εδώ και δώδεκα χρόνια, από παιδαγωγούς (πανεπιστημιακούς και εκπαιδευτικούς), με βάση πολλαπλές πηγές, με πλήρη σεβασμό στις ιδιαιτερότητες της ηλικίας των παιδιών και επισημαίνει πως οποιεσδήποτε αναφορές σε περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή άλλους φορείς και οργανωμένες ομάδες, δεν αφορούν στο περιεχόμενο του μαθήματος.

Το ΥΠΑΝ τονίζει ακόμα ότι διασφαλίζει πως όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος όλων των τάξεων και όλων των βαθμίδων έχουν ετοιμαστεί στη βάση επιστημονικών και παιδαγωγικών κριτηρίων και οτιδήποτε περιέλθει στην αντίληψη οποιουδήποτε και είναι εκτός αυτού του πλαισίου, είναι έτοιμο να το αξιολογήσει δεόντως και να πράξει ανάλογα.

Το ΥΠΑΝ είναι στη διάθεση όλων για επίλυση αποριών ή απαντήσεις σε ερωτήματα, στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

  • dde-agogi-ygeias-sd@schools.ac.cy (Δημοτική Εκπαίδευση).
  • dme-agogi-ygeias-sd@schools.ac.cy (Μέση και Τεχνική Εκπαίδευση).