ΥΠΑΝ: Γίνονται θαύματα στα σχολεία μας

«Γίνονται θαύματα στα σχολεία μας, παρόλες τις δύσκολες συνθήκες από κάποιους εκπαιδευτικούς», επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, τα ζητήματα είναι χρόνια και δεν λύνονται τους πρώτους μήνες.

Η Υπουργός Παιδείας, άρχισε την ενημέρωση της Επιτροπής με το στόχο και το όραμα του Υπουργείου, λέγοντας ότι ο στόχος και το όραμα τους όπως προκύπτει και από το πρόγραμμα διακυβέρνησης είναι αυτή η χρονιά να είναι ένα βήμα προς την υλοποίηση της μετάβασης τους σε ένα πιο σύγχρονο, πιο μαθητοκεντρικό, πιο παιδαγωγικά σωστά σχολείο, ένα συμπεριληπτικό δημοκρατικό σχολείο, στο οποίο εκτός από τις γνώσεις τα παιδιά να καλλιεργούν δεξιότητες, ικανότητες, που θα τους καθιστούν ενεργούς πολίτες.

«Ήδη μέχρι τώρα οι δράσεις μας δείχνουν πρακτικά ότι σε αυτό στοχεύουμε, σε αυτό δηλαδή το σχολείο που μόλις περιέγραψα και το νέο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή, βοηθά στο σχολείο με τις παιδαγωγικά σωστές βάσεις, την προώθηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων στο κάθε παιδί και η δεύτερη μεγάλη από όλες τις δράσεις που έχουμε, η διόρθωση της στρέβλωσης με την κατάργηση της αγοράς υπηρεσιών σε όλα τα υποστηρικτικά μας προγράμματα από τώρα, από το Σεπτέμβρη, αναβαθμίζει την ποιότητα των προγραμμάτων και μας βοηθά στην παιδαγωγική αναδόμηση», πρόσθεσε.

Η χρονιά αυτή, συνέχισε η Υπουργός, προσφέρεται για συγκεκριμένες αλλαγές, «τα μικρά βήματα, για τα οποία έχουμε ξαναμιλήσει, γιατί στην εκπαίδευση τα μεγάλα βήματα συνήθως αποτυγχάνουν, τα σταθερά και συστηματικά βήματα που θα μας οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό».

«Τι αλλάζει γενικά; Η στοχοθεσία. Η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης που γίνεται πιο μαθητοκεντρική. Προβληματιζόμαστε ξανά και θα έχουμε αποτέλεσμα στην χρονιά που μπαίνει για τα αναλυτικά προγράμματα, την ύλη, τις μεθόδους διδασκαλίας και την αξιολόγηση, την οποία υλοποιούμε από σήμερα, βελτιώνουμε δομές και προγράμματα υποστηρικτικά προς το Υπουργείο, όπως την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης, το Παρατηρητήριο για την Βία, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, και άλλα, στηρίζουμε και ενδυναμώνουμε εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να προωθηθεί η διαφοροποίηση και ο στόχος μας για το σύγχρονο σχολείο», συμπλήρωσε.

Όσον αφορά την στελέχωση, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και πρόσθεσε ότι τα πράγματα βαίνουν καλώς και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα.

«Θεωρούμε ότι τα μικρά ζητήματα που πάντοτε παρουσιάζονται το Σεπτέμβρη είναι υπόψιν μας και τα αντιμετωπίζουμε», συμπλήρωσε.

βιβλία

Αναφορικά με τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι έγκαιρα έχουν τα βιβλία στα χέρια τους, σημειώνοντας ότι αν και εφόσον προκύψει οτιδήποτε είναι έτοιμοι να το αντιμετωπίσουν και σε αυτό το τομέα.

«Η ιδιαιτερότητα φέτος είναι ότι δεν έχουμε μόνο τα βιβλία που εκδίδονται στην Ελλάδα, έχουμε και τα δικά μας βιβλία, της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, να εκδίδονται στην Ελλάδα, λόγω της κατάστασης που παρατηρείται στο χώρο των εκδοτικών οίκων», πρόσθεσε.

Σε ότι αφορά τα κτίρια και τις υποδομές, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι έργα 142 εκ. διεξάγονται αυτή την στιγμή σε πολλά σχολεία της Κύπρου και σημείωσε ότι είναι θετική η εξέλιξη ότι έχουν μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των σχολικών υποδομών σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες και τις Κοινότητες.

ασφάλεια,βία και παραβατικότητα

Αναφορικά με ασφάλεια, την βία και την παραβατικότητα, η Υπουργός είπε ότι έχουν προχωρήσει με το φωτισμό, την φρούρηση και τις κάμερες, τα οποία μέτρα εφαρμόζονται πιλοτικά σε σχολεία παγκύπρια, σε συνεργασία με τις Σχολικές Εφορείες.

«Για μας ως εκπαιδευτικό σύστημα σημασία έχει η πρόληψη περισσότερα. Πώς μπορούμε στο μέλλον να έχουμε καλύτερη κοινωνία; Ένα καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο δε θα βλέπουμε αυτά τα πολύ άσχημα φαινόμενα που να καταστρέφουν μαθητές το σχολείο τους. Για αυτό μπαίνουμε από φέτος έγκαιρα στην προσχολική εκπαίδευση και εντάσσουμε οργανωμένα προγράμματα για την πρόληψη της βίας και της παραβατικότητας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου», συμπλήρωσε.

Ειδική Εκπαίδευση

Όσον αφορά την Ειδική Εκπαίδευση, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι έχει ήδη εξαγγελθεί διάλογος για το θέμα, για την αναδιοργάνωση του, για την παιδαγωγική διόρθωση στρεβλώσεων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προσθέτοντας ότι τον Μάιο θα πρέπει να είναι σε θέση να προτείνουν αλλαγές και στη νομοθεσία, αλλά και στην υλοποίηση των δομών και των δράσεων τους.

«Θέλουμε να κάνουμε μια καταγραφή, μια κωδικοποίηση των θεμάτων, ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε όλα τα στάδια που αφορούν στο θέμα το τεράστιο Ειδικής Εκπαίδευσης», σημείωσε.

ψηφιακός μετασχηματισμός

Αναφορικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι στόχος τους είναι όντως η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή να γίνει πράξη από αυτή τη σχολική χρονιά με πιο ορατά αποτελέσματα, πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα σε όλες τις βαθμίδες.

Σε ό,τι αφορά τα αναλυτικά προγράμματα, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι εμπλουτίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες, έτσι ώστε να έχουν και το περιεχόμενο που θα διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να δουλεύουν με βασικό εργαλείο τους την τεχνολογία.

Ολοήμερο Σχολείο

Όσον αφορά το Ολοήμερο Σχολείο, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι είναι καιρός να το δουν πολύ πιο σοβαρά σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέσα από διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, πως μπορούν να το αναδομήσουν παιδαγωγικά.

Αναφορικά με την μεταναστευτική βιογραφία, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι αυξάνουν το χρόνο, διοργανώνουν καλύτερα το χρόνο διδασκαλίας της Ελληνικής, ως δεύτερης γλώσσας.

«Το κλειδί είναι να έχουμε το μεταβατικό αυτό στάδιο. Έντονη και συστηματική διδασκαλία της ελληνικής με πιστοποίηση σε αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε με την γνώση της ελληνικής να μπορούν να ενταχθούν πλήρως στα μαθήματα που αρμόζουν με την ηλικία τους», σημείωσε.

χλωρακασ

Σε σχόλιο αναφορικά με τα γεγονότα στη Χλώρακα και εάν έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να μην υπάρξει αντίκτυπος των γεγονότων μέσα στα σχολεία, τώρα που αρχίζει η σχολική χρονιά, η Υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «γενικότερα έχουμε λάβει μέτρα, ώστε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς να μειωθούν φαινόμενα βίας και παραβατικότητας».

«Έχουμε σε εγρήγορση τις Υπηρεσίες μας, οι οποίες επισκέπτονται τα σχολεία, από τώρα, πριν ακόμα πάνε οι μαθητές για να αναπτύξουν σχέδια δράσης, ειδικά για την προάσπιση του καλού κλίματος στα σχολεία, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τα προγράμματά μας και τα παιδιά να επωφεληθούν από αυτά τα μέγιστα», συμπλήρωσε.

σχολικοι βοηθοι

Σε ερώτηση αν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες για σχολικούς βοηθούς/συνοδούς η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι σχετικά με τους συνοδούς έχουν δει έγκαιρα τις ανάγκες τους και έχουν ήδη προβλέψει ότι θα θέλουμε αυξημένο αριθμό οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα.

«Έχουμε ικανοποιήσει σχεδόν όλα τα αιτήματα, αλλά συνεχώς έρχονται κι άλλα. Αυτό το διάστημα βλέπουμε και τα τελευταία αιτήματα που έρχονται, ώστε να ικανοποιηθούν στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Θα θέλαμε οι ίδιοι οι συνοδοί να τυγχάνουν και επιμόρφωσης, να αναβαθμιστούν οι όροι εργασίας τους, αλλά όλα αυτά θα είναι και αντικείμενο συζήτησης στον διάλογο που έχουμε εξαγγείλει», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Επιστροφή στα σχολεία: Τι τρώνε -πάλι- για πρωινό;

Μαγειρεύοντας με τα παιδιά μας: Η Χρύσω Λέφου προτείνει