Υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές προσφέρει η Πρεσβεία του Ισραήλ

Υποτροφίες σε Κύπριους φοιτητές προσφέρει η Πρεσβεία του Ισραήλ
Υποτροφίες σε Κύπριους για σπουδές στο Ισραήλ προσφέρει η Πρεσβεία της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Συγκεκριμένα, προσφέρει μια υποτροφία διάρκειας τριών εβδομάδων για θερινό πρόγραμμα εκμάθησης Εβραϊκών ή Αραβικών (Ulpan) και μια υποτροφία για MA/PhD/Post Doctorate/Overseas για ένα ακαδημαϊκό έτος (8 μήνες).
Σημειώνεται ότι οι αιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτω των 35 ετών (στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους), να κατέχουν πτυχίο BA ή BSc (ή ανώτερο) και να πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του ισραηλινού πανεπιστημίου στο οποίο έχουν υποβάλει αίτηση για φοίτηση. Η υποτροφία θα χορηγηθεί μόνο αφού το Ινστιτούτο εγκρίνει την εγγραφή του/της υποψηφίου/ας.
Διευκρινίζεται ότι οι αιτητές/τριες για τα μαθήματα Γλώσσας πρέπει να βρίσκονται πριν ή κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους για πτυχίο.
Το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση Public-Diplomacy@nicosia.mfa.gov.il Η προθεσμία είναι μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://bit.ly/3O1B4Wv.
Διαβάστε επίσης: