Τι πρέπει να έχουν μαζί τους οι διαζευγμένοι γονείς για μεταφορά των παιδιών;

Με τα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα είναι σε ισχύ έως και το τέλος Απριλίου, οι απορίες για τις μετακινήσεις συνεχώς αυξάνονται.

Αρκετοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται τι ακριβώς απαιτείται για να μπορέσει ένας διαζευγμένος γονιός να επισκεφθεί τα παιδιά του.

Απάντηση στη συγκεκριμένη καθώς και σε άλλες απορίες, αναφορικά με τις κατʼ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών κατά τη διάρκεια λήψης των περιοριστικών μέτρων για αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εξέδωσε το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Τι απαιτείται, λοιπόν, να έχουν μαζί τους οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους για μεταφορά των παιδιών τους;

Θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το Έντυπο Β για κάθε διαδρομή συνοδευόμενο
από τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως διαζευκτήριο έγγραφο, έγγραφο
δικαστηρίου για την επιμέλεια των παιδιών, άλλο αποδεικτικό στοιχείο από το
δικαστήριο για το διαζύγιο, ή βεβαίωση δικηγόρου και υπεύθυνη δήλωση και των δυο γονέων σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προηγούμενα.

Διαβάστε εδώ τις υπόλοιπες διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις από το Υφυπουργείο.