Σε εφαρμογή το πιλοτικό πρόγραμμα για τη διακίνηση μαθητών ΑμεΑ σε εξωσχολικές δραστηριότητες

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τη συμμετοχή και τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοίνωσαν από κοινού την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος, σχετικά με την απρόσκοπτη μετακίνηση παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης με κινητικές αναπηρίες.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία των οργανωμένων γονέων, μέσα από την οποία βελτιώνεται η διαδικασία διακίνησης των μαθητών με κινητικές αναπηρίες. Για τον σκοπό αυτό, η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και επαρχίας Λευκωσίας διενήργησε διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών διακίνησης μαθητών για τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, οι οποίες διασφαλίζουν πλήρως και τη μετακίνηση παιδιών με κινητικές αναπηρίες.

Η σύμβαση καλύπτει τη σχολική περίοδο 2017-2020, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα τρία έτη και προνοεί λεωφορεία, τα οποία πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και έχουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα σε μαθητές με οποιεσδήποτε κινητικές αναπηρίες, με ή χωρίς τροχοκάθισμα, και τους παρέχουν όλες τις διευκολύνσεις.

Τονίζεται ότι οι υπηρεσίες διακίνησης θα παρέχονται για το σύνολο των μαθητών των 21 σχολικών μονάδων της επαρχίας Λευκωσίας, στις οποίες φοιτούν παιδιά με κινητικές αναπηρίες, ώστε να μετακινούνται όλοι μαζί, χωρίς διακρίσεις, και να απολαμβάνουν τον ψυχαγωγικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα κάθε εξωσχολικής τους δραστηριότητας.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ευελπιστεί ότι μέσα από την αξιολόγηση που θα προκύψει από την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στην επαρχία Λευκωσίας, θα επιτρέψει την παγκύπρια υλοποίησή του και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ώστε κάθε φορά που προγραμματίζεται οργανωμένη έξοδος των μαθητών από τα σχολεία τους να πραγματοποιείται με τις καλύτερες προϋποθέσεις.