Προσοχή: Επικίνδυνες μάσκες στην αγορά – ΜΗΝ τις χρησιμοποιείτε

Επικίνδυνες μάσκες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και υγείας έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πρόκειται για το προϊόν:

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405663 ή 22405603 ή 22405604.