Προσοχή! Αυτά είναι τα επικίνδυνα ρούχα, παιχνίδια, αποκριάτικα είδη και αξεσουάρ που κυκλοφορούν στην αγορά

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι, την εβδομάδα που αρχίζει στις 15/01/2018 (GRAS-RAPEX – Report 3 (15/01/2018 – 21/01/2018)), έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα πενήντα ένα (51) προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στη συνέχεια, κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ, στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Παιδικό κοντό παντελόνι, μάρκας URCHIN, μοντέλο FH6809, με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της μέσης του ενδύματος.

Μαγνητικό παιχνίδι συναρμολόγησης, μάρκας ITS IMAGICAL, μοντέλο 702006, με γραμμοκώδικα 8809134369005 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται από το παιχνίδι.


Τραμπολίνο, μάρκας Lifestyle ProAktiv, μοντέλο LS-T185-PA6, με κωδικό 10000 και με χώρα κατασκευής την Γερμανία. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του τραμπολίνου.


Τραμπολίνο, μάρκας Exit toys, μοντέλο Exit twist 366 green, κωδικό 2015DS009-2, με γραμμοκώδικα 8718469464975 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του τραμπολίνου.


Επαναφορτιζόμενη μηχανή κουρέματος, μάρκας BaByliss, μοντέλο 7426U, με κωδικό 2416PT2 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πυρκαγιάς από πιθανή υπερθέρμανση της μπαταρίας.


Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Belly babies UNDERWRAPS, μοντέλα CS810107/M, CS810107/L και CS810107/XL, με γραμμοκώδικες 897164581373, 897164581380 και 897164581397 αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται από το κουστούμι.


Μάσκες αμφίεσης, μάρκας JOJA, μοντέλο HAL 311, κωδικό CH7070-0364-01, με γραμμοκώδικα 352471016846 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της αμφίεσης.


Παιχνίδι για ανακούφιση του παιδιού κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας, μάρκας Playgro, μοντέλο 0183858 0m+, με κωδικό 005475, με γραμμοκώδικα 9321104838582 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Χημικός κίνδυνος από την παρουσία υψηλής συγκέντρωσης επικίνδυνης ουσίας στο παιχνίδι.


Τραμπολίνο, μάρκας Sixbros, μοντέλο185/6FTTB 185/Blue/ON, με κωδικό RKS-2015001 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του τραμπολίνου.


Κουστούμι αμφίεσης, μάρκας Belly babies UNDERWRAPS, μοντέλα CS810115/XL, CS810115/M και CS810115/L, με γραμμοκώδικες 897164611681, 897164611674 και 897164611681 αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το κεφάλι της αμφίεσης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα πιο πάνω προϊόντα, είτε παρόμοια, είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα, θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως την διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της (www.consumer.gov.cy) ή στα τηλέφωνα:

· Γραμμή Καταναλωτή 1429
· Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925
· Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
· Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
· Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες αρχές κρατών μελών της ΕΕ και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις που πιθανή τροποποίησή τους δυνατό να τα καταστήσει ασφαλή.