Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου – Πανεπιστήμιο Πειραιά: Μία στρατηγική συμμαχία

Πρωτόκολλο συνεργασίας  μεταξύ του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψαν οι Πρυτάνεις των δύο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  Σκλιάς Παντελής και Κότιος Άγγελος.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία στοχεύει στην προώθηση των ακαδημαϊκών ανταλλαγών και την εμβάθυνση και ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε τομείς επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης αιχμής για την ανάληψη και υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής του Πρωτοκόλλου ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Καθηγητής Σκλιάς Παντελής ανέφερε πως η υπογραφή του Πρωτόκολλου συνεργασίας καθιστά πλέον το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στρατηγικό εταίρο στην αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου Νεάπολις.

Η πολύχρονη ακαδημαϊκή αριστεία και επάρκεια του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε γνωστικά πεδία υψηλής προτεραιότητας (Οικονομικές, Ναυτιλιακές, Χρηματοοικονομικές & Πληροφορικής Επιστήμες) με εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκούς, θα συντελέσουν, ανέφερε, στη δημιουργία κοινών Προγραμμάτων Σπουδών αιχμής εφαρμοσμένης γνώσης προς όφελος και περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Νεάπολις και συνέχιση της δυναμικής αναπτυξιακής του πορείας.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής Κότιος Άγγελος, προστίθεται στην ανακοίνωση, αναφέρθηκε στην ζηλευτή, όπως είπε αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου Νεάπολις. «Υπογράψαμε πρωτόκολλο συνεργασίας καθιστώντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις προνομιακό στρατηγικό εταίρο στη προσπάθεια του Πανεπιστημίου μας για την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του και συμβάλλοντας στην ενίσχυση και περαιτέρω αναβάθμιση της ήδη άριστης συνεργασίας των Πανεπιστημιακών μας Ιδρυμάτων», κατέληξε.