Πανεπιστήμιο Κύπρου: Διεθνή έρευνα για τα αστικά λύματα

Τα αποτελέσματα της πρώτης μεγάλης, διεθνούς έρευνας για τα προγράμματα επιτήρησης αστικών λυμάτων παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο διάφορες χώρες εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν την πρακτική αυτή για να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση μολυσματικών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένης της νόσου COVID-19.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet Global Health (IF:38.927), βασίζονται σε έρευνα για τα προγράμματα επιτήρησης αστικών λυμάτων σε 43 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Ιδρύματος Rockefeller, της Mathematica και της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, μαζί με τους συντονιστές των προγραμμάτων επιτήρησης αστικών λυμάτων στις 43 χώρες.

σημαντικά ευρήματα

Ανάμεσα στα σημαντικά ευρήματα είναι ότι η παρακολούθηση των παραλλαγών του ιού SARS-CoV-2 ήταν πιο συνηθισμένη στις χώρες υψηλού εισοδήματος από ό,τι στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Επίσης, τα περισσότερα προγράμματα επιτήρησης των αστικών λυμάτων παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων σε αρμόδιους φορείς της κάθε χώρας αλλά, δεν τα διαθέτουν προς στον ευρύτερο πληθυσμό. Ωστόσο, σχεδόν σε όλες τις χώρες, οι συντονιστές συμφωνούν με τη δυνατότητα να παρουσιάζονται συγκεντρωτικά δεδομένα προς το ευρύτερο κοινό.

Διάβαστε επίσης:

Tρία παιδιά και ένα διαζύγιο: Η ιστορία της γυναίκας, που θα διαβάσετε, είναι μια ιστορία νίκης

6 μύθοι γύρω από τη γονιμότητα

Υπουργείο Παιδείας: Να μη ληφθεί υπ’ όψιν η ερώτηση για το αδίδακτο κείμενο στα Νέα Ελληνικά της Γ’ Γυμνασίου