Παγκύπριες Εξετάσεις 2020: Σημαντικά στοιχεία για τους εξεταζόμενους δίνει το Υπουργείο

Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι με βάση τις αιτήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020, έχουν προκύψει τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν τους ενδιαφερομένους και το κοινό.

Α) Γενικά στοιχεία που αφορούν τους υποψηφίους για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2020

Β) Αριθμός υποψηφίων κατά εξεταζόμενο μάθημα  

(παρουσιάζονται τα πρώτα 20 μαθήματα βάσει του αριθμού υποψηφίων)