Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για τις εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία (2017-2018)

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ότι η επιβεβαίωση των εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων για τη σχολική χρονιά 2017-2018, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου (Δευτέρα) και 4 Απριλίου (Τρίτη) 2017 χωρίς καμία άλλη παράταση.

Απαραίτητα πιστοποιητικά για την επιβεβαίωση εγγραφών

α) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών για τις τάξεις Β΄ – Στ΄

Σε σχολείο στο οποίο φοιτούν ήδη: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο το έντυπο ΥΠΠ 31, το οποίο θα τους αποσταλεί εγκαίρως από τη Διεύθυνση του σχολείου. Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Σε άλλο δημοτικό σχολείο: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές Ιανουαρίου 2017 ή σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους,
  • το έντυπο ΥΠΠ 31Α.

β) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών για την Α΄ τάξη:

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • το έντυπο ΥΠΠ 31Α.
  • κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού τους, είτε με τη μορφή αντιγράφου της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού, στο οποίο να αναγράφεται το όνομα του παιδιού, είτε με τη μορφή βεβαίωσης από μέρους του Παιδίατρου/ Κέντρου Μητρότητας.
  • Όσοι γονείς/κηδεμόνες κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2017 δεν προσκόμισαν «Βεβαίωση φοίτησης» σε εγκεκριμένο από το ΥΠΠ νηπιαγωγείο (Δημόσιο, Κοινοτικό ή Ιδιωτικό), θα πρέπει τώρα να την προσκομίσουν (έντυπο ΥΠΠ 29).

γ) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών Νηπιαγωγείων:

  • Σε νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτούν ήδη: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο σχολείο το έντυπο ΥΠΠ 31, το οποίο θα τους αποσταλεί εγκαίρως από τη Διεύθυνση του σχολείου. Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

Σε άλλο νηπιαγωγείο: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν:

  • τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές Ιανουαρίου 2017 ή σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους,
  • το έντυπο ΥΠΠ 31Α.

Νέες εγγραφές-Μεταγραφές

Αν για πολύ σοβαρούς λόγους κάποιοι γονείς/κηδεμόνες δεν υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή ή μετεγγραφή του παιδιού τους και επιθυμούν να το πράξουν, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους στις 3 και 4 Απριλίου 2017 στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, για εγγραφές θα πρέπει να υποβληθεί το έντυπο ΥΠΠ 11 και για μετεγγραφές το έντυπο ΥΠΠ 33, μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο, λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος και λογαριασμός σκυβάλων).

Έντυπα

Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα από τα σχολεία ή από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Δικαίωμα εγγραφής

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται να παρουσιαστεί επίσημο πιστοποιητικό γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο έγγραφο. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο υπάλληλο.

Στην Α΄ τάξη, γίνονται δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 8 μήνες πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2017, όσα δηλαδή γεννήθηκαν από την 1η.01.2011 μέχρι και την 31η.12.2011.

Στην Προδημοτική τάξη, γίνονται δεκτά για εγγραφή παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν την 1η Σεπτεμβρίου 2017, όσα δηλαδή γεννήθηκαν από την 1η.01.2012 μέχρι και την 31η.12.2012.

Έναρξη μαθημάτων

Οι μαθητές των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων θα παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα 11.09.2017, για να κατανεμηθούν σε τάξεις/τμήματα ή ομάδες, αντίστοιχα, να πάρουν τα βιβλία τους και να αρχίσουν κανονικά τα μαθήματά τους. Θα παραμείνουν στο σχολείο μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Όλα τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας 48/12 – 58/12 χρόνων, καθώς και τα παιδιά κάτω των 48/12 χρόνων που φοιτούν και την παρούσα σχολική χρονιά 2016-2017 σε Νηπιαγωγείο, θα αρχίσουν κανονικά τη φοίτησή τους τη Δευτέρα 11.09.2017. Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου για τα παιδιά αυτά θα λειτουργήσει μέχρι τη 1:05 μ.μ.

Τα παιδιά ηλικίας 3 – 48/12 χρόνων που δεν φοιτούν σε Νηπιαγωγείο την παρούσα σχολική χρονιά 2016-2017 θα αρχίσουν να φοιτούν σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα φοίτησης του κάθε Νηπιαγωγείου. Τα συγκεκριμένα παιδιά θα φοιτήσουν με βάση ατομικό κλιμακωτό ωράριο, με σταδιακή, δηλαδή, καθημερινή αύξηση του χρόνου παραμονής τους, μέχρι την πλήρη προσαρμογή τους. Το πρόγραμμα, όμως, θα λειτουργήσει κανονικά για όλα τα παιδιά, από τις 7:45 π.μ. μέχρι τη 1:05 μ.μ., το αργότερο μέχρι τις 15.09.2017, ημερομηνία κατά την οποία θα ολοκληρωθεί η προσέλευση όλων των παιδιών.