Οι 10 σπουδαίοι λόγοι για να πηγαίνετε το παιδί τακτικά στην παιδική χαρά

*Γράφει ο παιδίατρος Μάριος Ανδρέου

Πρόκειται για τον πιο δημοφιλή τόπο ψυχαγωγίας των παιδιών πολλές δεκαετίες τώρα και όχι άδικα. Η παιδική χαρά είναι ο θησαυρός της γειτονιάς για τα μικρά παιδιά και εφόσον είναι ασφαλής και σε καλή κατάσταση, μόνο οφέλη μπορεί να έχει τόσο για εκείνα, όσο και για τους γονείς. Ο παιδίατρος κ. Μάριος Ανδρέου συγκέντρωσε τα 10 κυριότερα οφέλη που προσφέρει το παιχνίδι στην παιδική χαρά:

1. Ανάπτυξη και εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων.

2. Ευκαιρίες για ανακάλυψη υλικών που είναι η γέφυρα για τις πρώτες προμαθηματικές έννοιες.

3. Πολυαισθητηριακή διέγερση μέσα από διαφορετικά ερεθίσματα που επεξεργάζονται μέσω όλων των αισθήσεων.

4. Ανάπτυξη και ενίσχυση της αυτοπεποίθηση και της ανεξαρτησίας, αφού το παιδί δοκιμάζει τις δυνάμεις του και πιστεύει περισσότερο στον εαυτό του.

5. Το παιδί αποκτά καλύτερη συναίσθηση του εαυτού του και των ορίων του (σε σχέση με τα άλλα παιδιά, αντικείμενα, στο χώρο). 6️⃣ Πλήθος ευκαιριών για κοινωνική ενσωμάτωση μέσα από την συναναστροφή του με άλλα παιδιά.

6. Γίνονται οι πρώτες φιλίες και το παιδί μαθαίνει τι σημαίνει μοίρασμα και σεβασμός στον άλλον.

7. Το παιδί εμπλουτίζει τις εμπειρίες του, γεγονός που δίνει ευκαιρίες συζήτησης και διήγησης αυτών των εμπειριών.

8. Μέσα από την συναναστροφή του με τα άλλα παιδιά μαθαίνει τα πρώτα ομαδικά παιχνίδια και να ακολουθεί κανόνες.

9. Αντιμετωπίζει τους φόβους του (ψηλά μέρη, απότομα μέρη, να χάσει τα παιχνίδια του).

10. Το παιδί βιώνει καθημερινά τις αλλαγές στην εξέλιξη των ικανοτήτων του (δεν μπορούσα να ανέβω, τώρα μπορώ)

Να τονίσουμε ότι ο χώρος της παιδικής χαράς δίνει την ευκαιρία και στους γονείς να εξασκηθούν στην καταπολέμηση των προσωπικών τους φόβων σε σχέση με το παιδί τους π.χ. μήπως πέσει, χτυπήσει, κρυώσει αλλά και να συνειδητοποιήσουν την εξέλιξη των ικανοτήτων του.