Κύπρια επιστήμονας παρουσιάζει τα όπλα της στη μάχη κατά του κορωνοϊού

Σημαντικό όπλο αποτελεί η χρήση Ψηφιακών Διδύμων και Τεχνητής Νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας για την έγκαιρη πρόβλεψη και αναχαίτιση της COVID-19, καθώς και άλλων πολύπλοκων και πολυπαραγοντικών παθήσεων.

Αυτό αποκαλύπτει η Κύπρια επιστήμονας Ανδριανή Οδυσσέως, Διευθύντρια Βιοϊατρικής Έρευνας, η οποία συμμετέχει στην ηγετική ομάδα του προγράμματος DIGIPREDICT, του οποίου η εφαρμογή άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2021.

Πρωταρχικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η ανάπτυξη μιας πολυθεματικής επιστημονικής κοινότητας, η οποία θα μετεξελιχθεί σε ένα δυναμικό Ευρωπαϊκό οικοσύστημα γύρω από την συγκεκριμένη αναδυόμενη τεχνολογία.

Όπως αναφέρει η Δρ Οδυσσέως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα τρία που έχουν χρηματοδοτηθεί μέσα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία και στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση και πρόβλεψη της εξέλιξης τόσο της COVID-19, όσο και άλλων λοιμωδών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μάλιστα όσον αφορά τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, με COVID-19, θα μπορούν να ταυτοποιούνται έγκαιρα από ψηφιακά αποτυπώματα της πολύπλοκης εξέλιξης της νόσου και να παρακολουθούνται στενά, ώστε να καθίσταται δυνατή η άμεση παρέμβαση με το καταλληλότερο θεραπευτικό σχήμα για τον καθένα ξεχωριστά.

Σύμφωνα με τη δρα Οδυσσέως, αυτό θα συνδράμει επίσης στο δύσκολο έργο γιατρών και νοσηλευτών.