Γιατί το Νηπιαγωγείο είναι τόσο σημαντικό στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού μας;

Γράφει ο παιδίατρος Μάριος Ανδρέου

Στην εποχή μας η μεγάλη σημασία του νηπιαγωγείου, βασίζεται στην συναισθηματική όψη της εξέλιξης του παιδιού, που διαβλέπει ως κυριότερο παράγοντα όχι μόνο την πνευματική ανάπτυξη αλλά και όλη την δομή της προσωπικότητας, εφόσον στην προσχολική ηλικία τίθεται ο πυρήνας της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του ανθρώπου.

Ορισμένοι από τους στόχους του Νηπιαγωγείου, αναγράφονται στις παρακάτω γραμμές:

1️⃣ Να έρχονται σε επαφή τα νήπια, και να μαθαίνουν να επικοινωνούν με συνομήλικα παιδιά, αλλά και με ενήλικες να αναγνωρίζουν, το όριο και το ελεύθερο παιχνίδι.

2️⃣ Να μαθαίνουν να αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις, και να αναπτύσσουν μέσα από αυτές την συνεργασία.

3️⃣ Παράλληλα παρατηρούμε την πολύ δύσκολη για αυτά διαδικασία της σταδιακής απομάκρυνσης από το περιβάλλον που τα στηρίζει, και την μετάβαση τους, στη πρώτη ανεξαρτησία τους, και την ανάπτυξη της βούλησης τους.

4️⃣ Ακόμη το νηπιαγωγείο συντελεί της εξέλιξη της ελευθερίας, της αυτοπεποίθησης, της περιέργειας, και του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, της απόκτησης καλών συνθηκών, και στην εξέλιξη της συναισθηματικής πτυχής. Κύριο μέσο του νηπιαγωγείου, είναι η προαγωγή της προσωπικής προσαρμογής του παιδιού και η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα με την αλληλεπίδραση των παιδιών καταφέρνουμε να αναπτυχτούν τομείς της προσωπικότητας του παιδιού που έχουν άμεση συνάφεια μεταξύ τους και κατ’ ακολουθία αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτοί είναι η σωματική ανάπτυξη, η αντιληπτική ή αισθητηριακή ανάπτυξη, η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Σημαντικός είναι ωστόσο και ο προσδιορισμός της κριτικής σκέψης του δημιουργικού λόγου, που τοποθετείται κάθε φορά ανάλογα με την προσωπικότητα του παιδιού.