ΓΕΣΥ: Τι να κάνετε αν ο παιδίατρός σας έχει ξεπεράσει τους 2.500 δικαιούχους

Η εγγραφή των δικαιούχων στους καταλόγους του ΓΕΣΥ συνεχίζεται και ήδη μερικοί επαγγελματίες έχουν συμπληρώσει τον αριθμό που τους αναλογεί.

Ως απάντηση στις απορίες του κοινού για το ζήτημα των θέσεων στους δικαιούχους γιατρούς, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (OAY) ξεκαθάρισε σε ανακοίνωσή του τι ισχύει σε περίπτωση που συμπληρωθούν οι θέσεις των δικαιούχων.

Ο ΟΑΥ, λοιπόν, σημειώνει:

Τι ισχύει για τους παιδιάτρους

  • στην περίπτωση όπου ο γονέας ή κηδεμόνας έχει εγγράψει ήδη το ένα παιδί του στον κατάλογο δικαιούχων του εν λόγω Παιδίατρου και επιθυμεί να εγγράψει και άλλο παιδί του,
  • στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός Παιδιάτρων για να καλύψουν τις ανάγκες και ο γονέας ή κηδεμόνας επιθυμεί να εγγράψει το παιδί του στον κατάλογό του.

Για τους Προσωπικούς Ιατρούς για ενήλικες

  • στην περίπτωση όπου άλλο μέλος της οικογένειας είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του εν λόγω Προσωπικού Ιατρού και ο δικαιούχος επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογό του,
  • στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει επαρκής αριθμός Προσωπικών Ιατρών για ενήλικες για να καλύψουν τις ανάγκες και ο δικαιούχος επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογό του.

Ο Οργανισμός κατά την εξέταση του αιτήματος εγγραφής σε Προσωπικό Ιατρό για ενήλικες και Παιδιάτρους που έχουν εγγράψει 2.500 δικαιούχους στον κατάλογό τους θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων:

  • τη διαθεσιμότητα Προσωπικού Ιατρού για ενήλικες /Παιδιάτρου στην περιοχή διαμονής του δικαιούχου
  • τη σχέση μεταξύ του εγγεγραμμένου μέλους και του αιτητή π.χ. συγγένεια 1ου βαθμού
  • και κατά πόσον ο δικαιούχος και ο Προσωπικός Ιατρός για ενήλικες / Παιδίατρος βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή.

Διευκρινίζει, επίσης, ότι ο δικαιούχος για τον οποίο συμπληρώνεται η αίτηση πρέπει να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του στο ΓεΣΥ μέσω του συστήματος πληροφορικής για να είναι εφικτή η εξέταση του αιτήματος από τον Οργανισμό.

Τέλος, η σχετική αίτηση (ΓεΣΥ.11 .ΠΙ-2500) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στη κατηγορία «Παροχείς», υποκατηγορία «Έντυπα/Αιτήσεις» την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν, ο Προσωπικός Ιατρός και ο δικαιούχος ή ο κηδεμόνας, και να αποστείλει ο Προσωπικός Ιατρός στον Οργανισμό μέσω του συστήματος πληροφορικής ή ταχυδρομικώς ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση beneficiaries@gesy.org.cy.

Τι πρέπει να κάνει ο γιατρός

Ο ΟΑΥ, υπενθυμίζει στους Προσωπικούς Ιατρούς για ενήλικες ότι, με βάση τις πρόνοιες τις ισχύουσας νομοθεσίας,

  • Στους καταλόγους τους μπορούν να εγγράφουν δικαιούχους, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους
  • Δικαιούχοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους δύναται να εγγραφούν στον κατάλογό τους μόνο εφόσον δεν υπάρχει ιατρός με ειδικότητα στην παιδιατρική και εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα στον Οργανισμό
  • Ο Οργανισμός κατά την εξέταση του αιτήματος εγγραφής παιδιού σε κατάλογο Προσωπικού Ιατρού για ενήλικες θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, τη διαθεσιμότητα Παιδιάτρου στην περιοχή διαμονής του παιδιού και κατά πόσον ο δικαιούχος και ο Παιδίατρος βρίσκονται σε απομακρυσμένη περιοχή.

Και ενημερώνει ότι είναι δυνατή η εγγραφή δικαιούχου σε κατάλογο Παιδίατρου ή Προσωπικού Ιατρού για ενήλικες ο οποίος έχει συμπληρώσει το όριο των 2.500 δικαιούχων στον κατάλογό του, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Οργανισμό, στις ακόλουθες περιπτώσεις: