Έρευνα: Το επίπεδο εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων είναι υψηλότερο από αυτό των δημόσιων

Έρευνα: Το επίπεδο εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων είναι υψηλότερο από αυτό των δημόσιων

Το επίπεδο εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων είναι υψηλότερο από αυτό των δημόσιων, εκτιμά η πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Τα ευρήματα έρευνας που διενήργησε η Analytica Market Research με τη συμμετοχή πέραν των 2,5 χιλιάδων ατόμων

Ψήφο εμπιστοσύνης στα ιδιωτικά σχολεία έναντι των δημόσιων, δίδουν οι συμμετέχοντες σε έρευνα της Analytica Market Research, επικαλούμενοι μία σειρά από λόγους που θα αναλυθούν εκτενέστερα στην πορεία.

Ο βαθμός εμπιστοσύνης των πολιτών στο επίπεδο εκπαίδευσης στη χώρα μας, δεν είναι και στα υψηλότερα επίπεδα.

Ενδεικτικά, ποσοστό μόλις 38% απάντησε ότι εμπιστεύεται Πολύ και Αρκετά το επίπεδο εκπαίδευσης στην Κύπρο. Όχι και τόσο, Λίγο και Καθόλου απάντησε το υπόλοιπο 62%.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 2566 άτομα, άνω των 18 ετών, που απάντησαν μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η πλειοψηφία θεωρεί ότι το επίπεδο εκπαίδευσης στα ιδιωτικά σχολεία είναι υψηλότερο απ’ ότι σε αυτά του δημοσίου (40%).

Μερικά δημόσια σχολεία έχουν ίδιο επίπεδο με μερικά ιδιωτικά είπε το 36% και μόλις το 19% είπε ότι το επίπεδο εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία είναι υψηλότερα από τα ιδιωτικά.

Ως προς τα κριτήρια επιλογής των ιδιωτικών σχολείων, οι συμμετέχοντες στην έρευνα παραθέτουν μία σειρά από λόγους, κατά προτεραιότητα, με πρώτο αυτό της καλύτερης ποιότητας εκπαίδευσης και με μικρή διαφορά την αποφυγή φροντιστηρίων το απόγευμα. Σημαντικός παράγοντας γαι τους συμμετέχοντες και το θέμα των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Όσον αφορά το επίπεδο ασφάλειας, ποσοστό 53% εκτιμά ότι τα ιδιωτικά σχολεία είναι πιο ασφαλή, έναντι ποσοστού 10% που πιστεύει ότι τα δημόσια σχολεία είναι πιο ασφαλή.

Πάντως, το γεγονός ότι κάποια ιδιωτικά σχολεία είναι επτατάξια, δε φαίνεται να αποτελεί για τους περισσότερους αποτρεπτικό παράγοντα στην απόφαση τους να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από το δημόσιο σχολείο.

Διαβάστε επίσης

Πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου ωοθηκών με αιματολογικό έλεγχο

Η συγκινητική ανάρτηση της Δήμητρας Βαμβακούση για τον Γιώργο Αγγελόπουλο και το μωρό τους