Εξορμήσεις σε εκδρομικούς χώρους: Υπό ποιους όρους επιτρέπονται

εκδρομικούς

Υπό συγκεκριμένους όρους θα γίνεται η διακίνηση σε εκδρομικούς προορισμούς της Κύπρου. Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών διευκρινίζει ποιοι είναι αυτοί:

Το Τμήμα Δασών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID 19) Διάταγμα, (Αρ.24) του 2020, επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση και πρόσβαση στους εκδρομικούς χώρους, νοουμένου ότι οι συναθροίσεις δεν υπερβαίνουν τα 10 άτομα ανά ομάδα συμπεριλαμβανομένων και των ανήλικων παιδιών.

Απαγορεύεται η χρήση παιδότοπων

Σημειώνεται ότι η χρήση των παιδότοπων στα πάρκα και εκδρομικούς χώρους εξαιρείται του Διατάγματος γι’ αυτό και απαγορεύεται, ενώ κλειστοί παραμένουν οι Κατασκηνωτικοί χώροι.

Το Τμήμα Δασών καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό κατά τις επισκέψεις του, να λαμβάνει  όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγιεινής για την προστασία του συνόλου των επισκεπτών.

Τονίζεται ότι το άναμμα φωτιάς για ετοιμασία φαγητού επιτρέπεται μόνο εντός των ψησταριών των εκδρομικών χώρων.