Αυτά είναι τα 10 επικίνδυνα ρούχα που εντοπίστηκαν στην αγορά και αποσύρονται – Μην τα φοράτε στα παιδιά

Eντοπίστηκαν και αποσύρονται από την αγορά παιδικά ρούχα που θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία των μικρών καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που εμπεριέχουν τα παιδικά ενδύματα και με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς όπου στην αγορά διατίθεται πληθώρα παιδικών ενδυμάτων, διεξήγαγε κατά την περίοδο 24/8/2020 – 28/8/2020 και 28/9/2020 – 9/10/2020 εκστρατεία ελέγχου παιδικών ενδυμάτων.

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 196 καταστήματα παιδικής ένδυσης, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών ενδυμάτων, καθώς και την ενημέρωση των οικονομικών φορέων. Εντοπίστηκαν 10 παιδικά ενδύματα τα οποία παρουσίαζαν κινδύνους για τα παιδιά και αποσύρθηκαν από την αγορά, ενώ σε άλλες 11 περιπτώσεις έγιναν προειδοποιήσεις προς τους οικονομικούς φορείς για λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων. Τα παιδικά ενδύματα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται εδώ.

Δείτε για ποια πρόϊόντα πρόκειται

Η παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά, αφού αυτά δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Πολλά ατυχήματα έχουν καταγραφεί, κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των παιδιών, από εγκλωβισμό των κορδονιών των ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες, δέντρα και σε άλλα σημεία.

Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους στα καταστήματα παιδικής ένδυσης, στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί και θα ενημερώνει τους καταναλωτές για τα παιδικά ενδύματα που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται από την αγορά.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.consumer.gov.cy) είναι διαθέσιμο το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Παιδικά Ενδύματα – Συμβουλές στους Καταναλωτές» το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια των παιδικών ενδυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, μπορούν να λαμβάνονται στα τηλέφωνα 22200930 και 22200925.