Τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα μαθαίνει το 98% των Κυπρίων μαθητών

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας στο σχολείο είναι εξαιρετικά κοινή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με περισσότερα από 17 εκατομμύρια μαθητές της χαμηλότερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ή 98,6% του συνόλου των μαθητών σε αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης) να μαθαίνουν τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα το 2015, σύμφωνα με τη Eurostat.

Μεταξύ αυτών, περισσότερα από 10 εκατομμύρια (58,8%) μάθαιναν δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες. Τα Αγγλικά ήταν μακράν η πιο δημοφιλής γλώσσα στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με σχεδόν 17 εκατομμύρια μαθητές (97,3%). Τα Γαλλικά (με 5 εκατομμύρια ή 33,8%) κατέλαβαν τη δεύτερη θέση, ακολουθούμενα από τη Γερμανική (με 3.000.000 ή 23,1%) και τα Ισπανικά (με 2.000.000 ή 13,6%).

Στην Κύπρο 27.100 μαθητές μαθαίνουν τουλάχιστον ξένη γλώσσα στο χαμηλότερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή 98,0%. Ένα 10% μαθαίνει μόνο μια και το άλλο 88.0% τουλάχιστον δύο. Τα Αγγλικά αποτελούν την πρώτη επιλογή των μαθητών με 98,7% και τα Γαλλικά έπονται με 89,2%.

Το 2015, όλοι ή σχεδόν όλοι οι μαθητές γυμνάσιο μάθαιναν τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες στο Λουξεμβούργο (100%), τη Φινλανδία (98,4%), την Ιταλία (95,8%), την Εσθονία (95,4%) και τη Ρουμανία (95,2%). Αντίθετα, λιγότερο από το 10% των μαθητών μάθαιναν δύο ή περισσότερες γλώσσες στην Ουγγαρία (6,0%) και την Αυστρία (8,8%).

Η Αγγλική είναι μακράν η κύρια ξένη γλώσσα που μελετήθηκε κατά τη διάρκεια της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών. Συγκεκριμένα, όλοι οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα αγγλικών στη Δανία, τη Μάλτα και τη Σουηδία.

Τα Γαλλικά είναι μία από τις δύο κύριες ξένες γλώσσες που μελετήθηκαν από όλους τους μαθητές στο Λουξεμβούργο και είναι επίσης η κορυφαία ξένη γλώσσα στην Ιρλανδία (από 60,4% των μαθητών) και το Βέλγιο (52,8%). Επιπλέον, τα Γαλλικά είναι η δεύτερη πιο δημοφιλή ξένη γλώσσα στο χαμηλότερο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε εννέα κράτη μέλη, με τα υψηλότερα ποσοστά των μαθητών να καταγράφονται στην Κύπρο (89,2%), τη Ρουμανία (83,6%), την Πορτογαλία (66,6%), την Ιταλία (65,4 %) και την Ολλανδία (55,6%).

Εκτός του ότι μαθαίνεται από όλους τους μαθητές του Λουξεμβούργου, τα Γερμανικά κατατάσσονται δεύτερα σε οκτώ κράτη μέλη, με τα υψηλότερα ποσοστά να είναι στη Δανία (73,6%), στην Πολωνία (69,2%) και τη Σλοβακία (53,6%). Η εκμάθηση Ισπανικών είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Σουηδία (43,7%) και τη Γαλλία (39,0%), ενώ η Ρωσική, αποτελεί την πρώτη επιλογή γλώσσας εκτός ΕΕ και ήρθε δεύτερη στις τρεις χώρες της Βαλτικής – Λιθουανία (66,2%), Εσθονία (63,6%) και Λετονία (59,7%) – καθώς και στη Βουλγαρία (16,9%).

Πηγή: ΚΥΠΕ