Σχολικά κυλικεία: Οι επιτρεπόμενες τιμές – Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μαθητών

Παρά τις ενημερώσεις, τους ελέγχους κα τους καταλόγους που εκδίδει κάθε χρόνο το Υπουργείο, πολλοί είναι εκείνοι που… παρατυπούν.

Το Υπουργείο, λοιπόν, σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσει παρατυπίες αλλά και να ενημερώσει καθηγητές, γονείς και μαθητές, απέστειλε και φέτος τον εγκεκριμένο κατάλογο με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για τη σωστή «χρήση» των κυλικείων σε όλα τα σχολεία.

Υποχρέωση του κάθε αδειούχου κυλικείου είναι να διατηρεί αναρτημένο σε περίοπτη θέση μέσα και έξω από το κυλικείο τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο.

Τιμοκατάλογος για την Δημοτική εκπαίδευση

κυλικεία1

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται υγιεινά προϊόντα μεταξύ αυτών γιαούρτι, μπάρες δημητριακών, χυμοί, ενώ απαγορεύονται οι σφολιάτες. Ανάμεσα στα προϊόντα περιλαμβάνονται και βιολογικά προϊόντα.

Σε πρόσφατη ανακοίνωση του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών γνωστοποίησε ότι κατά την περσινή χρονιά είχε διεξάγει 162 ελέγχους και αξιολογήσεις κυλικείων όλων των βαθμίδων.

Όπως διαφάνηκε οι μαθητές δε φαίνεται να γνώριζαν ικανοποιητικά τις εγκεκριμένες τιμές και τα είδη του εγκεκριμένου καταλόγου ενώ προϊόντα τιμοκαταλόγου προσφέρονταν σε ψηλότερες τιμές από τις εγκεκριμένες.

Επίσης πωλούνταν είδη που δεν περιλαμβάνονταν στους εγκεκριμένους καταλόγους και παρασκευάζονταν σάντουιτς προς κατανάλωση εκτός προδιαγραφών σε περιεχόμενο ή βάρος.

Τιμοκατάλογος για τη Μέση εκπαίδευση

Με βάση τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας, ο κάθε αδειούχος κυλικειάρχης, έχει τις πιο κάτω υποχρεώσεις.

Υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα έχουν οι γονείς και οι μαθητές και μάλιστα σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο κυλικειάρχης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του μπορούν να υποβάλουν το παράπονο τους.

Υποχρεώσεις Κυλικειάρχη

  • Να τηρεί τις συνθήκες υγιεινής στο κυλικείο
  • Να προσφέρει μόνο τα προϊόντα που αναφέρονται στον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο στις τιμές πουαναγράφονται
  • Να παρέχει όλα τα προϊόντα του τιμοκατάλογου ανάλογα με τη ζήτηση
  • Να διατηρεί αναρτημένο σε περίοπτη θέση, μέσα και έξω από το κυλικείο, τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο
  • Να παρευρίσκεται στο κυλικείο όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες του σχολείου
  • Να εργοδοτεί τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού για γρήγορη και πλήρη εξυπηρέτηση όλων των παιδιών του σχολείου
  • Να εξυπηρετεί με ευγένεια και σεβασμό όλα τα παιδιά του σχολείου
  • Να υποβάλλει προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Πιστοποιητικά Υγείας και ΛευκούΠοινικού Μητρώου, τόσο του ιδίου όσο και των υπαλλήλων του.

Υποχρεώσεις Γονέων και Μαθητών

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να συμβουλεύουν τα παιδιά τους ότι δεν επιτρέπεται κατά τον σχολικό χρόνο να φεύγουν από το σχολείο για την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων που πωλούνται ανεξέλεγκτα εκτός του σχολείου. Η έξοδος των μαθητών από το σχολείο κατά τον σχολικό χρόνο απαγορεύεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Θα πρέπει, επίσης, να αποφεύγεται η αγορά προϊόντων από πλανοδιοπώλες στην περίφραξη του σχολείου.

Δικαιώματα Γονέων και Μαθητών

Οι γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τον τιμοκατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει τα επιτρεπόμενα προς πώληση προϊόντα (προμηθευτές και επωνυμίες) αλλά και τις τιμές τους. Ο τιμοκατάλογος αυτός είναι στη διάθεση του κοινού μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού www.moec.gov.cy και θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένος σε περίοπτη θέση μέσα και έξω από το κυλικείο.

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να τυγχάνουν ευγενικής συμπεριφοράς, καθώς επίσης σωστής και γρήγορης εξυπηρέτησης από όλο το προσωπικό του κυλικείου.

Στις περιπτώσεις που είτε οι μαθητές είτε οι γονείς/κηδεμόνες διαπιστώσουν ότι ο κυλικειάρχης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του έχουνδικαίωμα, αλλά και ευθύνη, να προβαίνουν σε  καταγγελία προς το Διευθυντή του Σχολείου αλλά και προς τα υπόλοιπα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων, Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. .

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην επιτροπή αυτή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος Γονέων και το Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου.

Τι να κάνετε αν έχετε παράπονο

Στις περιπτώσεις όπου θα διαπιστωθεί ότι ο κυλικειάρχης δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονο/καταγγελία σας στους πιο κάτω αρμόδιους φορείς:

  • τη Διεύθυνση του Σχολείου
  • το Σύνδεσμο Γονέων

Οι πιο πάνω φορείς οφείλουν να προωθήσουν, μέσω των εκπροσώπων τους, την καταγγελία στην Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.), η οποία επιλαμβάνεται των παραπόνων και διερευνά ενδεχόμενες παρατυπίες/παρανομίες από πλευράς κυλικειαρχών και προχωρά σε καταγγελίες.

Για τα Δημοτικά Σχολεία, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια η καταγγελία γίνεται προς την οικεία Σχολική Εφορεία ενώ για τις Τεχνικές Σχολές η καταγγελία γίνεται στο Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Στην περίπτωση όπου ένας γονέας/κηδεμόνας έχει προβεί σε καταγγελία προς τους πιο πάνω και θεωρεί ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανταπόκριση, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο της οικείας Διεύθυνσης (Διεύθυνση Δημοτικής, Διεύθυνση Μέσης Γενικής και Διεύθυνση ΜέσηςΤεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) που συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι καταγγελίες υποβάλλονται μόνο ονομαστικά και ενυπόγραφα. Τα προσωπικά στοιχεία παραμένουν άκρως εμπιστευτικά.