Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα επικίνδυνα παιδικά ρούχα και παιχνίδια

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια Αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα 12 – 18 Φεβρουαρίου 2018 (GRAS-RAPEX – Report 7) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 40 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια, κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, στη διεύθυνση: www.consumer.gov.cy

Παιχνίδι για ανακούφιση του παιδιού κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας, μάρκας Oli & Carol, μοντέλο L-FRT-UNIT-RABBIT, με γραμμοκώδικα 8437015928258 και με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος ενσφήνωσης του παιχνιδιού στον λαιμό του παιδιού, λόγω του σχήματος και του μεγέθους του.

Πλαστική τσουλήθρα, μάρκας Flair, μοντέλο Dino, με γραμμοκώδικα 5995875703536 και με χώρα κατασκευής την Ουγγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού, λόγω αστάθειας της τσουλήθρας.


Παιδικό φούτερ, μάρκας FILIP KID’S FASHION, μοντέλο 14083, με γραμμοκώδικα 8606018598762 και με χώρα κατασκευής την Σερβία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της κουκούλας του ενδύματος.


Παιδικό φούτερ, μάρκας FILIP KID’S FASHION, μοντέλο 13882, με γραμμοκώδικα 8606018596751 και με χώρα κατασκευής την Σερβία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της κουκούλας του ενδύματος.


Παιδικό φούτερ, μάρκας FILIP KID’S FASHION, μοντέλο 13799, με γραμμοκώδικα 8606018595921 και με χώρα κατασκευής την Σερβία. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της κουκούλας του ενδύματος.


Παιδικό σακάκι, μάρκας KIPSTA, μοντέλα 2075775 και 2075776, με γραμμοκώδικες 3583788360810 και 3583788360933 και με χώρα κατασκευής το Βιετνάμ. Κίνδυνος στραγγαλισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή της κουκούλας του ενδύματος.


Παιχνίδι σετ αυτοκινητάκια, μάρκας SAMEFAS, μοντέλα 4693 και 4694, με γραμμοκώδικες 8435114945961 και 8435114946944 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται από τα αυτοκινητάκια.


Βρεφικό σετ ρούχων, μάρκας PICK OUIC, μοντέλο 5511219, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των κουμπιών που αποσπώνται από το ένδυμα.


Βρεφικό φόρεμα, μάρκας The F1rst, μοντέλο Art. 3020000009788 Malachite 1040, με γραμμοκώδικα 88341521 και με χώρα κατασκευής την Ινδία. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση των κουμπιών που αποσπώνται από το ένδυμα.


Μαγνητικό παιχνίδι, μάρκας MY, μοντέλα Blue, Gold, με άγνωστη χώρα κατασκευής. Κίνδυνος τραυματισμού, διάτρησης, λοίμωξης ή απόφραξης του εντέρου σε περίπτωση κατάποσης περισσοτέρων του ενός μαγνήτη ή ενός μαγνήτη και ενός μεταλλικού αντικειμένου που είναι δυνατόν να έλξει το ένα το άλλο.


Παιδική κούνια, μάρκας NΑDLAND, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού, λόγω μειωμένης αντοχής της κούνιας.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα πιο πάνω προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανόν να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της: www.consumer.gov.cy ή στα τηλέφωνα:
· Γραμμή Καταναλωτή 1429
· Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930, 22200923 και 22200925
· Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150
· Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
· Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας /Αμμοχώστου 24816160

Σημειώνεται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στις εβδομαδιαίες κοινοποιήσεις του συστήματος RAPEX, είτε έχουν εντοπισθεί από τις αρμόδιες Αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κριθεί ως μη ασφαλή, με αποτέλεσμα να απαγορευθεί η διάθεσή τους στην αγορά, είτε οι ίδιοι οι παραγωγοί, έχοντας εντοπίσει κάποιο δυνητικό κίνδυνο που μπορεί αυτά να παρουσιάσουν, έχουν προβεί σε εθελούσια απόσυρσή τους από την αγορά και ανάκλησή τους από τους καταναλωτές. Η απαγόρευση διάθεσής τους στην αγορά μπορεί να αρθεί στις περιπτώσεις όπου πιθανή τροποποίησή τους δυνατόν να τα καταστήσει ασφαλή.