Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα επικίνδυνα καλλυντικά

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα:


Eyeshadow palette
The Bronze Palette

EYESHADOW
Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος
Batch number/Barcode: Άγνωστος

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει βαρέα μέταλλα, η παρουσία των οποίων απαγορεύεται σε καλλυντικά προϊόντα. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.


Lipstick
MATTE LIQUID
LIPSTICK & LINER

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος

Αρ. Παρτίδας/Barcode: Άγνωστος

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει βαρέα μέταλλα, η παρουσία των οποίων απαγορεύεται σε καλλυντικά προϊόντα. Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.


Sunscreen
Lovea
SPF 30 Haute Protection
Τύπος/Αρ. Μοντέλου:
203577/2
Αρ. Παρτίδας/Barcode:
LOT 0641C9901,
EAN 3506770303022

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία Methylisothiazolinone (MI), η οποία απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Για τα πιο πάνω προϊόντα, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο πάνω προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα, να διακόψει τη χρήση τους ή, σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22608606 και 22608663.