Προσοχή! Μην χρησιμοποιείτε αυτά τα επικίνδυνα καλλυντικά

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα πιο κάτω καλλυντικά προϊόντα:

False eyelash glue
BL
Ultra Plus
Τύπος/Αρ. Μοντέλου:
Άγνωστος
Batch number/Barcode:
lot.nr 6JB9GP

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία Υδροκινόνη (Hydroquinone) σε συγκέντρωση 0.11%, η οποία απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) no. 1223/2009.

False eyelash glue
Dina Bellθ
B-10
Τύπος/Αρ. Μοντέλου:
Άγνωστος
Αρ. Παρτίδας/Barcode:
Άγνωστος
Περιγραφή:
Όπως φαίνεται πιο κάτω:

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία Υδροκινόνη (Hydroquinone) σε συγκέντρωση 0.1%, η οποία απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) no. 1223/2009.

Glue for false nails
KONAD


Αρ. Παρτίδας/Barcode:
Lot nr. 8809109830509

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει την ουσία Υδροκινόνη (Hydroquinone) σε συγκέντρωση 0.07%, η οποία απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) no. 1223/2009.

Για τα πιο πάνω προϊόντα, δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους. Για τον λόγο αυτό, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των πιο πάνω προϊόντων στην αγορά και προτρέπουν το κοινό, σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα, να διακόψει τη χρήση τους ή, σε περίπτωση που εντοπίσει τα προϊόντα αυτά, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22608606 και 22608663.