Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την 1η Μαΐου

Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την λειτουργία των καταστημάτων την 1η Μαΐου 2020.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με την περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νομοθεσία, όλα τα Γενικά Καταστήματα την Παρασκευή 1η Μαΐου 2020, θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά.

Επιπλέον, όσα Ειδικά Καταστήματα λειτουργήσουν, θα πρέπει να αποζημιώσουν τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν την ημέρα αυτή με αναλογία 1 : 2.