Πώς θα λειτουργήσουν φέτος οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Πώς θα λειτουργήσουν φέτος οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Και οι τρεις τάξεις θα λειτουργήσουν τη φετινή σχολική χρονιά σε όλες τις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παγκύπρια, ενώ αναμένεται να φοιτήσουν σε αυτές 350 μαθητές/μαθήτριες, σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Αύριο Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστούν οι μαθητές/μαθήτριες στα σχολεία Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ). Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάστηκαν στις σχολικές μονάδες για ανάληψη καθηκόντων την Τετάρτη, 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, οι Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) θα στελεχώνονται με 675 περίπου εκπαιδευτικούς και θα φοιτούν σε αυτές, σύμφωνα με δεδομένα του Υπουργείου, περίπου 4.720 μαθητές/μαθήτριες στην πρωινή φοίτηση και 350 μαθητές/μαθήτριες στις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ηλίας Μαρκάτζιης ευχήθηκε μια δημιουργική νέα σχολική χρονιά, γεμάτη υγεία σε όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.

«Εύχομαι η νέα αυτή σχολική χρονιά να δώσει στα παιδιά ό,τι τους στέρησε η προηγούμενη σχολική χρονιά. Βέβαια αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την προσοχή που χρειάζεται όλοι να επιδείξουμε. Θα πρέπει να υψώσουμε ένα τοίχο προστασίας από τον κορωνοϊό, από την πανδημία και να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα και εργαλεία που έχει σήμερα ο άνθρωπος στη διάθεση του, μεταξύ αυτών είναι όλα τα μέτρα ασφάλειας, αλλά και ο εμβολιασμός», πρόσθεσε.

Προγράμματα Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στο μεταξύ, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ), στο πλαίσιο του Συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ), προσφέρει προγράμματα δευτεροβάθμιας, δεύτερης ευκαιρίας, δια βίου και ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση ΜΤΕΕΚ προσφέρει τα ακόλουθα πέντε προγράμματα: Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΤΕΕ), Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ), Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ), Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ και Προγράμματα Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ).

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης)

Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται η πρωινή φοίτηση και η φοίτηση στις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ), οι οποίες αποτελούν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και απευθύνονται σε ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα λειτουργήσουν 11 Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) παγκύπρια, 2 Λύκεια και ΤΕΣΕΚ (μικτά σχολεία) στην Πόλη Χρυσοχούς και στην Έμπα, 2 τμήματα ΜΤΕΕ σε σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στον Αγρό και στο Όμοδος και 5 Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ) στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Σημειώνεται ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά σε όλες τις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης παγκύπρια και οι τρεις τάξεις (Α΄, Β΄ και Γ΄).

Οι Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα στελεχώνονται με 675 περίπου εκπαιδευτικούς και θα φοιτούν σε αυτές, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει το Υπουργείο, περίπου 4.720 μαθητές/μαθήτριες στην πρωινή φοίτηση και 350 μαθητές/μαθήτριες στις Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα λειτουργήσουν οι ακόλουθοι Κλάδοι ΜΤΕΕ: Μηχανολογίας (Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση), Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση), Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής (Θεωρητική Κατεύθυνση), Δομικών Έργων και Κατασκευών (Πρακτική Κατεύθυνση), Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση), Γεωπονίας (Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση), Υπηρεσιών (Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση), Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας (Θεωρητική Κατεύθυνση), Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων (Πρακτική Κατεύθυνση), Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Θεωρητική Κατεύθυνση), Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (Θεωρητική Κατεύθυνση), Αισθητικής – Κομμωτικής (Θεωρητική και Πρακτική Κατεύθυνση), Αμπελουργίας – Οινοποιίας (Θεωρητική Κατεύθυνση).

Ναυτιλιακά Επαγγέλματα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ο Κλάδος «Ναυτιλιακά Επαγγέλματα» λειτούργησε για πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 με τις Ειδικότητες Θεωρητικής Κατεύθυνσης «Ναυτικοί» και «Μηχανικοί Πλοίων», τα αναλυτικά προγράμματα των οποίων έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Ο Κλάδος προσφέρεται στην Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού και κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα λειτουργήσουν τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης.

Αισθητική

Η νέα Ειδικότητα «Αισθητική» λειτουργεί από τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας και στην Περιφερειακή Γεωργική ΤΕΣΕΚ Αμμοχώστου/Αυγόρου.

Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα λειτουργήσει και η Β΄ Τάξη στις Σχολές αυτές.

Αμπελουργία – Οινοποιία

Ο Κλάδος «Αμπελουργία – Οινοποιία» λειτουργεί στη Σχολή Ομόδους – Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση από τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 θα λειτουργήσουν τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης.

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εξάλλου, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, το Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα:

Προπαρασκευαστική Μαθητεία

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία απευθύνεται σε παιδιά 14-16 χρόνων που δεν έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις βαθμίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και παρέχει τη δυνατότητα σ’ αυτά να καλύψουν τις μαθησιακές τους αδυναμίες.

Δεν στοχεύει στην απόκτηση εξειδίκευσης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και λειτουργεί κυρίως ως δίχτυ ασφάλειας, προστασίας και στήριξης των παιδιών.

Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, η Προπαρασκευαστική Μαθητεία θα λειτουργήσει στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου με περίπου 50 μαθητές/μαθήτριες.

Κεντρικός Κορμός Μαθητείας

Ο Κεντρικός Κορμός Μαθητείας, έχει τριετή διάρκεια και απευθύνεται σε νέους 15-21 χρόνων που ολοκληρώνουν όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ή συμπληρώνουν την Προπαρασκευαστική Μαθητεία, ή εγκαταλείπουν το Λύκειο ή την Τεχνική Σχολή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών τους.

Στους νέους αυτούς δίνεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων.

Τα προγράμματα του Κεντρικού Κορμού Μαθητείας παρέχουν εναλλασσόμενη πρακτική και θεωρητική κατάρτιση.
Οι μαθητευόμενοι εξασκούνται στη βιομηχανία, όπου αμείβονται για την εργασία τους, για τρεις ημέρες την εβδομάδα και παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα σε Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για δύο ημέρες την εβδομάδα.

Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, στον Κεντρικό Κορμό του Συστήματος Μαθητείας θα φοιτήσουν περίπου 200 μαθητευόμενοι/ες.

Ο Κεντρικός Κορμός του Συστήματος Μαθητείας θα λειτουργήσει στις ακόλουθες ΤΕΣΕΚ: Α΄ ΤΕΣΕΚ Λευκωσίας, Α΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού, Β΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού, Γ΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού, ΤΕΣΕΚ Αγίου Λαζάρου, Λάρνακας, ΤΕΣΕΚ Πάφου.

Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – ΜΙΕΕΚ

Τα ΜΙΕΕΚ ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Νοέμβρη του 2012 και πιστοποιήθηκαν ως Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) τον Απρίλη του 2017.

Στεγάζονται σε υφιστάμενες Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αξιοποιώντας με αυτό τον τρόπο την υλικοτεχνική υποδομή των Σχολών.

Λειτουργούν στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, κάτω από την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022, στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – MIEEΚ θα φοιτήσουν περίπου 400 σπουδαστές/σπουδάστριες.

Θα προσφερθούν τα ακόλουθα διετή Προγράμματα Σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

Λευκωσία: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Γαλακτοκομία – Τυροκομία, Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί.

Λεμεσός: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Ηλεκτρομηχανολογικές-Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών – Ναυτιλιακά, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες, Μαγειρικές Τέχνες, Τέχνες Εστίασης.

Λάρνακα: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία.

Πάφος: Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες.

Προγράμματα Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Εξάλλου, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, προσφέρονται μονοετή και τριετή προγράμματα, τα οποία αποσκοπούν στη συνεχή επιμόρφωση άνεργων ή εργαζόμενων ατόμων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα μονοετή προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, ενώ τα τριετή προγράμματα οδηγούν στην απόκτηση Απολυτηρίου Βραδινών Μαθημάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τα Προγράμματα Δια Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προσφέρονται παγκύπρια στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Μερικές από τις ειδικότητες που προσφέρονται είναι: Μηχανική Αυτοκινήτων, Υδραυλικές, Θερμικές και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις, Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Ξενοδοχείων, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μαγειρική – Τραπεζοκομία, Γεωπονία, Ξυλουργική –Επιπλοποιία, Οικοδομική (Δομικά Έργα).

Διαβάστε επίσης:

Μόνο εμβολιασμένους φοιτητές ζητά το Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου Κύπρου

Σχολικές τσάντες και γραφική ύλη για 5.500 παιδιά ευάλωτων οικογενειών

Αυτό είναι το νέο διάταγμα παράτασης των μέτρων – Πώς θα ανοίξουν τα Πανεπιστήμια