Πώς η οικονομική κρίση επηρεάζει την επίδοση των παιδιών στο σχολείο

Η επίδραση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας στην επίδοση των παιδιών στο σχολείο αποτελεί ένα φλέγον ζήτημα που τις τελευταίες δεκαετίες ενδιαφέρει έντονα εκπαιδευτικούς, γονείς αλλά και ερευνητές. Έχει διαπιστωθεί ότι, τα χαρακτηριστικά μιας οικογένειας επηρεάζουν άμεσα την συμπεριφορά και την επίδοση των παιδιών μέσα στο σχολικό πλαίσιο.

Τα παιδιά επηρεάζονται

Συγκεκριμένα, το οικονομικό επίπεδο της οικογένειας και το μορφωτικό υπόβαθρο των γονιών δείχνουν να κατέχουν καταλυτικό ρόλο στα σχολικά επιτεύγματα του παιδιού ανεξαρτήτως από το επίπεδο ευφυΐας τους. Μελέτες έχουν αποδείξει πως τα παιδιά δεν γεννιούνται ως καλοί ή κακοί μαθητές αλλά επηρεάζονται από το κοινωνικο-οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Δυστυχώς η γνώση που αποκτά ένα παιδί είναι ανάλογη με τις εμπειρίες που βιώνει μέσα στον οικογενειακό του μικρόκοσμο. Ως αποτέλεσμα η ίδια η οικογένεια να καλλιεργεί ανισότητες στο παιδί, πριν ακόμη αυτό πρωτακούσει το κουδούνι του σχολείου.

Γονείς χαμηλών εισοδημάτων

Οι γονείς χαμηλών εισοδημάτων, τις περισσότερες φορές έχουν χαμηλές προσδοκίες για την σχολική απόδοση των παιδιών τους και για την μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οι μειωμένες φιλοδοξίες που έχουν, εκδηλώνονται στο παιδί είτε ασυνείδητα είτε ενσυνείδητα με αποτέλεσμα να επηρεάζουν άμεσα και αρνητικά την σχολική του επίδοση. H ρίζα των χαμηλών αυτών προσδοκιών προέρχεται από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι ίδιοι οι γονείς στο στίβο της ζωής.

Το πρόβλημα όμως είναι και πρακτικό, καθώς η δυνατότητα χρηματοδότησης οποιασδήποτε εξωσχολικής δραστηριότητας είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα τα παιδιά να υστερούν σε εμπειρίες και βιώματα σε σύγκριση με τους εύπορους συνομήλικους τους. Ακόμη, η ευκαιρία τακτικής επικοινωνίας και συμμετοχής στα δρώμενα της σχολικής κοινότητας καθίσταται δύσκολη εξαιτίας της φύσης της εργασίας τους.

Συχνή επικοινωνία

Μπορεί, όμως, αυτό το φαινόμενο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, χωρίς να επιβαρύνει τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό; Οι γονείς παρόλο που συχνά αισθάνονται ότι δεν έχουν το ίδιο κώδικα επικοινωνίας με τους δασκάλους και μεταξύ τους έχουν πολιτισμικές διαφορές, δεν πρέπει να διστάζουν να επισκέπτονται το σχολείο και να έχουν συχνή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Οι κηδεμόνες οφείλουν να συμμετέχουν σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων το οποίο θα επιφέρει την ενδυνάμωση της σχολικής επίδοσης των παιδιών τους.  Αναγκαίο είναι η γονεϊκή εμπλοκή να υφίσταται καθ’ όλη τη σχολική πορεία του παιδιού.

Το εκπαιδευτικό σύστημα και η ενεργητική συμμετοχή των δασκάλων έχει αποδειχτεί ότι μπορεί να αντισταθμίσει και αναπληρώσει τις ελλείψεις μιας μη εύπορης οικογένειας, καθώς και να καταπολεμήσει επιτυχώς τη σχολική αποτυχία. Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνονται όλο και περισσότερα μέτρα για την καταπολέμηση αυτής της ανισότητας και την προσπάθεια βελτίωσης της χαμηλής επίδοσης των μαθητών. Πολλές φορές όμως το σύστημα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα σε αυτά τα ζητήματα σχολικής ανισότητας. Αν και οι δάσκαλοι, έχουν την διάθεση και την ευαισθησία να βοηθήσουν τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο το σύστημα εκπαίδευσης.

Ενισχυτικές ώρες

Η παρέμβαση από το σχολείο μπορεί να περιλαμβάνει την εδραίωση επαφής με τους γονείς, ενισχυτικές ώρες διδασκαλίας, συστηματικό προγραμματισμό της εκπαίδευσης, επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων διδακτικών μεθόδων που να εφαρμόζονται στις ατομικές δυνατότητες, το ρυθμό μάθησης και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς είναι να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών και να ενδυναμώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Το σχολικό περιβάλλον οφείλει να είναι υποστηρικτικό για όλους τους μαθητές.

Όπως σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι και σε αυτό το θέμα, είναι πολλές οι περιπτώσεις που παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο οικογενειακό τους περιβάλλον καταφέρνουν με μεγάλη επιμονή και θέληση να επιτύχουν. Σε μια δημοκρατία της ισότητας των μελών της τα παιδιά πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες ακόμη και αν δεν είχαν τις προδιαγραφές για αυτές και οι γονείς μπορούν με απλούς τρόπους να καλλιεργήσουν τις ικανότητες των παιδιών τους στο έπακρο.

Αντίθετα από κάθε έρευνα, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Ας πιστέψουμε στα παιδιά μας και ας ονειρευτούμε μαζί τους το ακατόρθωτο. Και στο μισό δρόμο να φτάσουμε, σίγουρα αξίζει το κόπο.

Χριστιάνα Χριστοφόρου

BSc Psychology,

MSc Developmental and Educational Psychology

christoforou.christiana@gmail.com