Ποιους κλάδους σπουδών προτιμούν οι Κύπριοι;

Την εκπαίδευση και τη διοίκηση επιχειρήσεων φαίνεται να προτιμούν οι Κύπριοι σπουδαστές, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.

Συγκεκριμένα, ο τομέας της εκπαίδευσης και η διοίκηση επιχειρήσεων ήταν οι δύο πιο δημοφιλείς κλάδοι για τους Κύπριους που αποφοίτησαν από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017. Χαμηλά στις προτιμήσεις των Κυπρίων, σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ήταν οι τομείς της μηχανικής και των κατασκευών, ο τομέας της υγείας, οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς επίσης και οι φυσικές επιστήμες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Eurostat περίπου 4,8 εκατομμύρια φοιτητές αποφοίτησαν από πανεπιστήμια στην ΕΕ κατά το υπό αναφορά έτος. Περισσότερο από το 1/3 αυτών είναι απόφοιτοι κοινωνικών επιστημών, δημοσιογραφίας, πληροφορικής, διοίκησης επιχειρήσεων και δικαίου.

Άλλοι τομείς σπουδών με μεγάλη αναλογία αποφοίτων το 2017 ήταν η μηχανική και ο κατασκευαστικός τομέας (15% των πτυχιούχων), η υγεία και η ευημερία (14%), οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (11%), οι φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και οι τεχνολογίες (11%), καθώς επίσης και η εκπαίδευση (9%).

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ορισμένα κράτη – μέλη της ΕΕ είχαν ιδιαίτερα μεγάλο ή ιδιαίτερα μικρό ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους υπό εξέταση τομείς σπουδών.

Αναλυτικά οι προτιμήσεις των σπουδαστών

Αναλυτικότερα, στον τομέα των κοινωνικών επιστημών το μερίδιο των αποφοίτων ήταν σχετικά χαμηλό στην Φιλανδία και την Ισπανία, όπου το 2017 αντιστοιχούσε σε λίγο περισσότερο από το 1/4 όλων των αποφοίτων, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο.

Στον τομέα της μηχανικής και των κατασκευών χαμηλά ποσοστά αποφοίτων καταγράφονται στο Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την Κύπρο, ενώ σχετικά υψηλά μερίδια καταγράφονται σε Γερμανία, Πορτογαλία και Αυστρία.

Το ποσοστό των πτυχιούχων στην υγεία και την ευημερία ήταν κάτω από 8% στην Κύπρο, την Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και την Ουγγαρία, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στο Βέλγιο, στη Σουηδία, στη Φινλανδία και στη Δανία.

Στον τομέα της τέχνης και των ανθρωπιστικών επιστημών το ποσοστό των αποφοίτων σε τριτοβάθμιο επίπεδο ήταν κάτω από 8% στη Σουηδία, την Βουλγαρία, την Πολωνία, την Κύπρο, την Τσεχία, την Λετονία, την Σλοβακία και την Αυστρία και πάνω από 14% στην Ιταλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Κύπρο, το Βέλγιο και την Λιθουανία το ποσοστό των αποφοίτων φυσικών επιστημών, μαθηματικών, στατιστικής και πληροφορικής ήταν χαμηλότερο από 7%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Το ποσοστό των πτυχιούχων στον τομέα της εκπαίδευσης ήταν κάτω από 5% στην Ιταλία, την Λετονία, την Γαλλία και την Πορτογαλία, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (23%), στην Ισπανία και στην Ουγγαρία.