Ποινική δίωξη εργοδοτών για παράβαση των Νόμων περί μητρότητας και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση

Το Τμήμα Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών που παρέβηκαν διατάξεις νομοθεσιών που αφορούν στη μητρότητα και στην ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στις 17/1/2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου επέβαλε στην εταιρεία SOPHIA TRADING LTD συνολική χρηματική ποινή €700 για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και χρηματική ποινή €800 για παράβαση των άρθρων 9 και 11 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου.

Επίσης, στις 28/2/2017, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, μετά από ακροαματική διαδικασία, επέβαλε στην εταιρεία CHARALAMBOS PAPAS LTD τη μέγιστη χρηματική ποινή που προβλέπει ο Νόμος, δηλ. €4000, για παράβαση του άρθρου 4(1) του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου και χρηματική ποινή €4000 για παράβαση των άρθρων 9 και 11 του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου.