“Ποια είναι η χρέωση για να βγάλεις διαζύγιο και είναι εφικτό η έκδοσή του να γίνει χωρίς δικηγόρο;”

“Θα ήθελα να μάθω ποια είναι η χρέωση για να βγάλεις διαζύγιο και αν είναι εφικτό η έκδοσή του να γίνει χωρίς δικηγόρο;”

H απάντηση του δικηγόρου κου. Κλέαρχου Χριστοφή

“Οι χρεώσεις για τα διαζύγια δεν είναι σταθερές (προκαθορισμένες) και είναι κάτι το οποίο συμφωνείται μεταξύ πελάτη και δικηγόρου.

Ένα πρόσωπο, το οποίο δεν μπορεί να πληρώσει δικηγόρο για να προχωρήσει με την καταχώρηση αίτησης για έκδοση διαζυγίου, έχει δικαίωμα να αιτηθεί για παροχή νομικής αρωγής από την Δημοκρατία βάσει του περί Νομικής Αρωγής Νόμου. Το Δικαστήριο θα εξετάσει τις οικονομικές και προσωπικές συνθήκες του αιτούντος νομικής αρωγής, στην βάση σχετικής εκθέσεως που ετοιμάζει το Γραφείο Ευημερίας και θα αποφασίσει εάν θα εγκρίνει το αίτημα του για παροχή νομικής αρωγής. Εάν εγκριθεί το αίτημα για νομική αρωγή, τότε το πρόσωπο έχει δικαίωμα να διορίσει οποιονδήποτε δικηγόρο επιθυμεί και όλα τα έξοδα του δικηγόρου θα καταβληθούν από την Δημοκρατία.

Πέραν της πιο πάνω περίπτωσης, κάθε πρόσωπο μπορεί και από μόνο του να προχωρήσει στην καταχώρηση αίτησης διαζυγίου χωρίς την ανάγκη διορισμού δικηγόρου. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, πρέπει το πρόσωπο να γνωρίζει κάποια διαδικαστικά ζητήματα (π.χ. μορφή και τύπο αίτησης διαζυγίου), ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει από μόνος του. Όσον αφορά τα έξοδα της διαδικασίας αυτής (χαρτόσημα κλπ) μπορεί ο οποιοσδήποτε να αντλήσει την σχετική πληροφόρηση από το αρμόδιο Πρωτοκολλητείο, το οποίο είναι αυτό του Οικογενειακού Δικαστηρίου στην Επαρχία όπου θα καταχωρηθεί η αίτηση διαζυγίου.

Η ύπαρξη παιδιών ή όχι, δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο την διαδικασία έκδοσης διαζυγίου”.

Ε & Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΕΠΕ

Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι

legal@economideslegal.com

Tηλ: +357 25866480

***Οι πιο πάνω απαντήσεις δίδονται με την επιφύλαξη ότι τα γεγονότα τα οποία μας έχουν προσκομιστεί είναι περιορισμένα και ως εκ τούτου οι πιο πάνω απαντήσεις έχουν μια πιο γενική φύση.