Παιδιά, εσείς το ξέρετε το ποιηματάκι της Μεγάλης Εβδομάδας;

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η τελευταία εβδομάδα της προετοιμασίας για την πιο σημαντική ημέρα του Χριστιανικού έτους, που είναι το Πάσχα.

Μπορούμε να μεταδώσουμε με απλά λόγια τα Πάθη του Χριστού στα παιδιά μας.

Μπορείτε να μάθετε στα παιδιά σας και το παρακάτω ποίημα, το οποίο αναφέρεται στη Μεγάλη Εβδομάδα:

«Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μαχαίρα

Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός εκρύφθη

Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός επιάσθη

Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός παιδεύθη

Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο καρφί

Μεγάλο Σαββάτο, ο Χριστός στον τάφο

Μεγάλη Κυριακή, ο Χριστός θα αναστηθεί…»