ΟΑΥ για δικαιούχους ΓεΣΥ: Απαγορεύεται η διαγραφή από προσωπικό ιατρό

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), δεδομένου ότι η περίοδος που διανύουμε είναι κρίσιμη και επειδή θα πρέπει να διαφυλαχτεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η εξυπηρέτηση των δικαιούχων από τους προσωπικούς τους ιατρούς, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού, ενημερώνει τους πολίτες ότι:

(α) Απαγορεύεται η μετακίνηση δικαιούχων μεταξύ καταλόγων προσωπικών ιατρών και (β) Απαγορεύεται διαγραφή δικαιούχου από τον κατάλογο οποιουδήποτε ΠΙ.

Οι πιο πάνω οδηγίες έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ και θα διαρκέσουν κατά την διάρκεια της περιόδου κατά την όποια το κράτος εφαρμόζει έκτακτα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας.

Ο Οργανισμός έχει ήδη καλέσει όλους τους προσωπικούς ιατρούς να μην αποδέχονται αιτήματα εγγραφής στους καταλόγους τους από δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι σε κατάλογο άλλου προσωπικού ιατρού και έχει απαγορεύσει την διενέργεια διαγραφών από τους καταλόγους.

Με βάση τα πιο πάνω ο Οργανισμός καλεί ΟΛΟΥΣ τους δικαιούχους να μην επιχειρούν αλλαγή προσωπικού ιατρού κατά την παρούσα περίοδο έχοντας υπόψιν ότι συντρέχει σοβαρός κίνδυνος να παραμείνουν εκτός καταλόγου προσωπικού ιατρού πράγμα που θα πρέπει να αποφευχθεί.

Επιπλέον, ενημερώνεστε ότι από κοινού το Υπουργείο Υγείας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος έχουν εκδώσει οδηγίες προς τους προσωπικούς ιατρούς για τον τρόπο διαχείρισης όλων των ασθενών τηλεφωνικώς ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση του ιού από ύποπτα περιστατικά. Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι ΟΛΟΙ οι δικαιούχοι ΟΦΕΙΛΟΥΝ να ακολουθούν τις οδηγίες των προσωπικών τους ιατρών.

Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν έχει ανταπόκριση είτε από τον προσωπικό του ιατρό ή από τον αντικαταστάτη του οφείλει να ενημερώσει τον Οργανισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdavailability@hio.org.cy ώστε να τύχει άμεσου χειρισμού από τον Οργανισμό.

Αναμένεται από όλους τους δικαιούχους η πιστή εφαρμογή των πιο πάνω εφόσον η επιτυχής διαχείριση της έκτακτης κατάστασης εξαρτάται από ΟΛΟΥΣ.