Ξεκινά εκστρατεία ελέγχου παιδικών ενδυμάτων για την πρόληψη σοβαρών τραυματισμών

Η παρουσία κορδονιών στα παιδικά ενδύματα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά, αφού αυτά δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και θανάτους. Πολλά ατυχήματα έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων των παιδιών εξαιτίας εγκλωβισμού των κορδονιών των ενδυμάτων σε τσουλήθρες, πόρτες, δέντρα και σε άλλα σημεία.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τους κινδύνους αυτούς και με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, όπου στην αγορά διατίθεται πλήθος νέων παιδικών ενδυμάτων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα πραγματοποιήσει εκστρατεία κατά την περίοδο 4 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου 2017. Κατά την εκστρατεία, αναμένεται ότι θα ελεγχθούν πέραν των 100 σημείων παγκυπρίως, με σκοπό τον εντοπισμό και απόσυρση επικίνδυνων παιδικών ενδυμάτων καθώς και για ενημέρωση των οικονομικών φορέων. Παράλληλα με την εκστρατεία για τον έλεγχο των κορδονιών στα παιδικά ενδύματα, θα ληφθούν από την αγορά δεκαπέντε δείγματα παιδικών πυτζαμών, τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο ευφλεκτότητας, για να διαφανεί κατά πόσο συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας.

Τέλος, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να ενημερώνει τους καταναλωτές με στόχο την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο πλαίσιο της εκστρατείας, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στον σύνδεσμο www.consumer.gov.cy το ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Παιδικά Ενδύματα – Συμβουλές στους Καταναλωτές», το οποίο περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια των παιδικών ενδυμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς, μπορούν να λαμβάνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:

• Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας (τηλ: 22200930)
• Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού (τηλ: 25819150)
• Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου (τηλ: 24816160)
• Επαρχιακό Γραφείο Πάφου (τηλ: 26804613)