«Καλύτερα μαζί, συν-δημιουργώντας το μέλλον»: Ξεκίνησε η ευρωπαϊκή εβδομάδα ψυχικής υγείας

«Καλύτερα μαζί: Συν-δημιουργώντας το μέλλον της ψυχικής υγείας», είναι το σύνθημα της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ψυχικής Υγείας από τις 13-19 Μαίου, που στόχο έχει να προωθήσει τη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται, δηλαδή αξιωματούχων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τα άτομα με εμπειρία προβλημάτων ψυχικής υγείας, αυτούς που τους στηρίζουν και επαγγελματίες του κλάδου, με ένα και μόνο σκοπό: την καλύτερη ψυχική υγεία για άλλους.

Εθνική Στρατηγική για Θέματα Ψυχικής Υγείας

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συνδέσμου Προστασίας της Ψυχικής Υγείας το φετινό σύνθημα είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα υπό το φως της διαμόρφωσης της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για Θέματα Ψυχικής Υγείας, που ξεκίνησε πρόσφατα.

Ο Σύνδεσμος έχει ήδη παρουσιάσει τις θέσεις του σε αντιπροσώπους της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, που στηρίζει την προσπάθεια, οι οποίες είχαν επισκεφθεί την Κύπρο.

Η Mental Health Europe, που οργανώνει την εβδομάδα ψυχικής υγείας, ορίζει την συν-δημιουργία ως μια προσέγγιση στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς της ψυχικής υγείας, που συνεργάζονται σε ισότιμη βάση, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών, υπηρεσιών, προγραμμάτων και επικοινωνίας οι οποίες προάγουν τη θετική ψυχική υγεία, σύμφωνα με ένα ψυχοκοινωνικό μοντέλο και μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Μεταξύ των αρχών της συν-δημιουργίας, όπως καθορίζονται από την μεγαλύτερη οργάνωση-ομπρέλα της Ευρώπης σε θέματα ψυχικής υγείας, είναι η συμμετοχικότητα, η ισότητα, ο σεβασμός, η αμοιβαιότητα, η κατανομή εξουσίας, η προσβασιμότητα και η διαφάνεια, αναφέρεται.

«Επιβάλλεται να λαμβάνεται υπόψη η φωνή όλων στη διαμόρφωση πολιτικής, αφού όταν εργαζόμαστε μαζί θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα,» αναφέρει ο Σύνδεσμος Προστασίας της Ψυχικής Υγείας.

Διαβάστε επίσης:

Τριψήφιος ο αριθμός των αιτήσεων από το 2021: Πάνω από 280 υιοθεσίες στην Κύπρο

Η Κέιτ Χάντσον παντρεύεται!