Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση – Μία online εκδήλωση στο Σπίτι της Κύπρου

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Η Χάρτα του Ρήγα: Συμβολισμοί και Επανάσταση» διοργανώνουν την Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στις 12:00 μμ., το Σπίτι της Κύπρου και η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα.

Η δωδεκάφυλλη Χάρτα, το σημαντικό έργο του Ρήγα Βελεστινλή και του Ελληνισμού, θα είναι το αντικείμενο της ομιλίας του Ιστορικού της Ιατρικής και Προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα δρος Δημητρίου Καραμπερόπουλου, ο οποίος έχει επανεκδώσει Άπαντα τα έργα του Ρήγα, ολοκληρωμένα για πρώτη φορά, με ευρετήρια και σχόλια.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιάσει και θα αναλύσει όλους τους κρυφούς συμβολισμούς, που ο Ρήγας έχει εντάξει στη Χάρτα του, καθώς και στους άλλους δύο χάρτες του, της Βλαχίας και της Μολδαβίας.

Θα αναδείξει, ακόμη, τη συσχέτιση της Χάρτας με το Σύνταγμα του Ρήγα, επισημαίνοντας τη σημασία της ως πολιτικός χάρτης της δημοκρατικής πολιτείας, που ήθελε να δημιουργήσει μετά την επανάστασή του στον Βαλκανικό χώρο.

Σελίδα εκδήλωσης:
https://diavlos.grnet.gr/event/e1892

Σελίδα προβολής:
https://diavlos.grnet.gr/room/1607?eventid=8899