Γονείς προσοχή: ΜΗ δώσετε στα παιδιά σας αυτά τα παιχνίδια – κίνδυνος πνιγμού!

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προειδοποιεί το κοινό για επικίνδυνα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά με τον κίνδυνο πνιγμού παιδιών.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία με σχετική ανακοίνωση της αναφέρει ότι από την εβδομάδα 8 Ιουλίου 2019, έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 44 προϊόντα που
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Τα προϊόντα αυτά εντοπίσθηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Δείτε για ποια προϊόντα πρόκειται: